onsdag, 29 mars 2017 10:28

Friske vyer for Sundvollen!

Skrevet av
Friske vyer for Sundvollen! Illustrasjon: Norconsult

Tre konsulentteam har utarbeidet uavhengige mulighetsstudier for hvordan tettstedet Sundvollen kan utvikles. Disse tre forslagene ble presentert onsdag 29. mars på Hole herredshus.

nye sundvollen2
Lars Haukeland, LPO arkitekter, Carl-Frederic Salicath, Rejlers Norge og Christoffer Evju, Norconsult (Foto: Rasmus Lindberg)

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 planlegger en stasjon på Sundvollen. For å kunne legge et godt grunnlag for attraktiv tettstedsutvikling, som også styrker trafikkgrunnlaget for jernbanen rundt nye Sundvollen stasjon, gjennomfører Bane NOR en mulighetsstudie for Sundvollen. Dette skjer i samarbeid med ROM eiendom, Hole kommune, Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommune.

Innspill i mulighetsstudien kom fra Rejlers, Dronninga Landskap og Arkitema. Og her er noen av visjonene:

-Stasjonsbyen Sundvollen skal bygges opp rundt jernbanestasjonen og Kroksundet, med jernbanestasjonen og "Jernbanekaia" som "strøket" i byen. De to hovedkanalene "Jernbanekanalen" og "Kleivakanalen" bringer Kroksundet inn i sentrumskjernen og feirer vannet. Dagens fjordkant med verdifullt biologisk mangfold bevares og tilrettelegges med turveier. "Kleivparken" ved Kleivbekkens os etableres som sentrumspark på Sundvollen. Det nye fjorbadet "Tyribadet" blir en attraksjon ved Tyrifjorden.

Og det monner bra, når vi ser hvilke utbygginger man tenker seg: 6000 nye innbyggere i 3000 nye boenheter, 260.000 m2 nye boliger og 46.000 m2 til næringsvirksomhet og offentlig administrasjon.

nye sundvollen4
Hole-ordfører Per Berger (til høyre) blir informert om LPOs forslag av Lars Haukeland (Foto: Rasmus Lindberg)

nye sundvollen3
Forstørrelse av skisseforslaget fra LPO

 

 

Sist redigert onsdag, 29 mars 2017 12:08

Beslektede artikler

Andre saker å lese

Kaja Vang er tilbake

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Kaja Vang meldte oppløsning på sitt foretak Kaja Vang AS i november 2021. Nå er beslutningen om oppløsning reversert og selskapet er aktivt igjen.

Les mer i RingeriksAvisa

Bortvist fra Hønefoss

29-01-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

To menn, begge i slutten av tenårene, ble natt til søndag bortvist fra Hønefoss sentrum av politiet. Grunnen til bortvisningen var at de hadde lagd bråk på et serveringssted.

Les mer i RingeriksAvisa

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

27-01-2023 Nyhetsklipp Jan Erik Johansen - avatar Jan Erik Johansen

Svindlere spiller på folks ønske om å spare penger

Økte levekostnader har satt i gang en ny bølge med svindelforsøk - disse sikter seg inn på vanlige mennesker som allerede er i en tøff situasjon. Spørsmålet er derfor -...

Les mer i RingeriksAvisa