tirsdag, 04 september 2018 07:56

Helleland støtter opp om mobilfrie skoler

Skrevet av ntb
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Fere norske skoler har innført mobilforbud. Jeg vil løfte fram forbud som en nasjonal sak, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Fere norske skoler har innført mobilforbud. Jeg vil løfte fram forbud som en nasjonal sak, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere norske skoler har innført mobilforbud, og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil løfte fram forbudet som en nasjonal sak. Det sier ministeren til Adresseavisen mandag.

Hoeggen ungdomsskole var, for to og et halvt år siden, den første skolen i Trondheim med mobilfri sone. Skolen har siden meldt om positive erfaringer og elever i mer bevegelse og sosialisering. Bleiker videregående skole i Asker har på sin side innført obligatorisk låsing av mobiler i låsbare poser.

I Norge er det opp til den enkelte skole hvordan mobilen får brukes, men Helleland ønsker å løfte fram mobilforbud som en nasjonal sak.

– Jeg er opptatt av at alle unger skal ha muligheten til å være til stede i skolehverdagen og ha minst mulig forstyrrelser. Å oppleve noen timer i døgnet som er mobilfri, er veldig viktig. Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sier hun.

Bekymret

Helleland er bekymret over effekten sosiale medier kan ha på ungdommer.

– Vi ser et ekstremt press på hvordan man eksponerer seg selv, og hva man eksponeres for. Før var det læreren eller nabojenta som var rollemodellen, nå er det Kardashians og bloggerne. Det er veldig viktig at skolen snakker om dette, sier hun, og understreker at et nasjonalt forbud ikke er behandlet i regjeringen.

Skeptisk

Leder for utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) er ikke like overbevist om at mobilforbud er veien å gå.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til at vi skal detaljstyre skolen fra Stortinget, og synes skolene selv bør få vurdere bruken av telefon. Jeg har tillit til at lærerne og rektorene klarer å håndtere dette på en god måte hvis man mener det ødelegger for undervisningen, sier Steffensen i en kommentar til NTB.

– Mobiltelefon og bruk av sosiale medier er kanskje en av vår tids største folkesykdommer, og påvirker nok konsentrasjonen. I arbeidslivet kan man heller ikke forvente å få sitte med Snapchat og Facebook hele dagen, så jeg har stor forståelse og aksept for om skoler ønsker å styre mobilbruken, tilføyer han.