Denne forretningen ble startet i 1931 av fru Hanna Mørck, men ble overtatt av L. Bergh i 1934. Slik var omtalen i 1950: "Der omesettes blomster og man har eget kransebinderi. Lokalene har et areal på 70m2 og beskjeftiger 3 personer.
50-tallet