Hilda Hansen drev med kjøtt, fisk og delikatesse på Nordre Torv 2. Forretningen ble grunnlagt av Hilda i 1922 og hun drev forretningen i ca 30 år før Kåre Huseby overtok i 1952.
Hilda Hansen lagde også egne pølsevarer. Det var innredet som to adskilte butikker; en for kjøtt og en for fisk. Til forretningen hørte eget kjøkken for laging av fiskemat. Lokalene var på 200m2 og 4-5 personer var ansatt på begynnelsen av 1950-tallet.

Hønefoss på 50-tallet