torsdag, 24 juni 2021 21:10

Utenriksministeren på Hønefoss-besøk

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Rolf Jarle Aaberg og Olav Breivik orienterer Utenriksministeren. Stortingskandidat Sandra Bruflot og Ingrid Risøy (UH) (th). Rolf Jarle Aaberg og Olav Breivik orienterer Utenriksministeren. Stortingskandidat Sandra Bruflot og Ingrid Risøy (UH) (th).

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide fikk torsdag 24. juni en bred gjennomgang av lokale bedrifter som arbeider innenfor Skogbruksnæringen.

Ved Viken Skog var fokus på utvikling av næringen. Styreleder Olav Breivik og organisasjonssjef Olav Bjella med flere orienterte. Spesielt ble potensialet i skognæringen i årene fremover presentert. Herunder hva skognæringen kan bidra med til av verdiskaping, arbeidsplasser, positive miljøgevinster og utvikling av distriktene. Skattemessige forhold, EØS-avtalen og andre rammefaktorers betydning for om investeringene kommer i Norge eller utenlands ble grundig belyst og diskutert.

På Treklyngen orienterte daglig leder Rolf Jarle Aaberg om endringene fra Follum Fabrikkers nedleggelse og til i dag hvor en rekke nye virksomheter er i ferd med å starte opp mange ulike virksomheter. Den vel fungerende tømmerterminalen er en av disse mange endringene. Sammen med Ringerikskraft var man nå i startgropa for å etablere datasenter i regi av Digiplex. En annen teknisk nyvinning er Vow sin prøveproduksjon av biokull, noe som bl a har et stort potensial for å gjøre smelteverkene mer miljøvennlige. Dette prøves nå ut. Treklyngen har plass for flere virksomheter med utspring i el-kraft og skognæring.

Det må også legges til at industriens representanter trakk Ringerike kommunes positive holdninger og grundige og raske saksbehandling frem når nye prosjekter skulle vurderes.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent