torsdag, 21 mars 2024 08:22

E16 i tynn tråd? SV varsler kamp mot motorveier i NTP

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Mona Fagerås (SV) mener mange av forslagene regjeringen kommer med i Nasjonal transportplan er bra, men mener det fortsatt blir for mye penger til store veiprosjekter. Mona Fagerås (SV) mener mange av forslagene regjeringen kommer med i Nasjonal transportplan er bra, men mener det fortsatt blir for mye penger til store veiprosjekter. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

SV vil krympe flere motorveiprosjekter som regjeringen ønsker å gjennomføre når budsjettpartnerne skal forhandle om Nasjonal transportplan (NTP).

– Hensynet til klima og natur må gjennomsyre nye NTP, sier Mona Fagerås, som sitter i transportkomiteen for SV, til NTB.

Planen vil avgjøre hvilke store samferdselsprosjekter som skal gjennomføres i perioden 2025 til 2031. Selv om regjeringens forslag til plan ikke skal legges fram før fredag, er allerede en rekke godbiter delt ut i lokale medier rundt om i landet.

Fagerås sier SV er positive til mange av tiltakene som regjeringen alt har gått ut med. Regjeringen lover penger til flere store utbygginger og forbedringer av jernbanen. Men det er også satt av penger til flere motorveiprosjekter.

– Bredt og dyrt

Mer firefelts motorveier er ikke på SVs ønskeliste.

– Det er bedre å bygge langt og trygt enn bredt og dyrt, mener Fagerås.

Hun ramser opp argumentene mot disse store veiprosjektene: Økte klimagassutslipp, tap av matjord og sårbar natur og økt biltrafikk.

– Ikke minst er det svinedyrt, ikke bare for staten, men også for folk som må betale bompenger, påpeker hun.

Man kan bygge mye billigere ved å nedskalere noen av veiprosjektene, ifølge SV-politikeren.

Ringeriksbanen kan ryke

Hun peker på E18 ved Vinterbro som et eksempel. Og hun reagerte skarpt da nyheten kom denne uka om at regjeringen vil sette i gang med ny E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss, men uten å ha noen plan for jernbanen som skal gå parallelt.

– Regjeringen har tydeligvis glemt at vi har en avtale og ønsker å splitte opp prosjektet, påpekte Fagerås til NTB.

I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen som ble inngått høsten 2022, ble partene enige om at Ringeriksbanen og E16-prosjektet omkring Hønefoss skal videreføres som et fellesprosjekt. Togstrekningen er en del av Bergensbanen og SV håper utbyggingen vil få flere til å velge tog framfor fly mellom Oslo og Bergen.

– Vi vil ha mer kollektiv og bane. Vi må vri de store summene bort fra de store motorveiprosjektene og over til trygge hverdagsveier. Derfor er vi overrasket over at de likevel vil legge inn disse firefelts motorveiene, sier Fagerås.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) legger fram Nasjonal transportplan for perioden 2025–2033 fredag klokka 12. Det er en plan for transport både på vei, jernbane, sjø og luft i Norge.

Det er knyttet særlig spenning til hvilke prosjektene som skal settes i gang de første seks årene av planperioden.