fredag, 22 mars 2024 14:12

Flere prestisjeprosjekt ute av Nasjonal transportplan

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan fredag. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Store prosjekter som Hordfast, Ringeriksbanen, bybanen i Bergen og E18 Sandvika er ute av Nasjonal transportplan. «Ubegripelig» og «skandale», mener ordførere.

Regjeringen vil satse på vedlikehold og oppgraderinger, erklærte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram transportplanen fredag. Det betyr at det ikke er funnet plass denne gangen til en rekke varslede storprosjekter.

Nygård bruker ord som «nøktern» og «realistisk» da han beskrev planen.

– Vi får ikke plass til alt, sa samferdselsministeren da han redegjorde for regjeringens prioriteringer.

Skrur ned pengebruken per år

Regjeringen foreslår å bruke 1308 milliarder kroner over en tolvårsperiode – noe som er mindre per år enn i forrige NTP.

100 milliarder kroner skal komme fra bompenger. Av den totale rammen går 4 av 10 samferdselskroner til vedlikehold og fornyelse av eksisterende infrastruktur.

– Vi skal bygge nytt der det er nødvendig, og ta bedre vare på det vi allerede har, sa Nygård.

Blant de store prosjektene som regjeringen ikke finner plass til i første omgang, er:

* Hordfast – ferjefri E39 mellom Stord og Os. Prosjektet kan vurderes senere.

* Den nordre delen av Møreaksen. Møreaksen skal bygges, men prosjektet deles opp i etapper.

* Ringeriksbanen.

* Bybanen i Bergen. Regjeringen avventer ny utredning fra byrådet.

* Ny E18 forbi Sandvika – lagt i en ny utviklingsportefølje.

Stor frustrasjon lokalt

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) er ikke imponert av politikernes arbeid med transportplanen. Dagens E18 vil fortsatt være en flaskehals etter at prosjektet i Sandvika er satt på hold.

– Å stoppe dette nå, er bare ubegripelig. Flere hundre millioner er allerede brukt på planlegging, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Høyre-ordførere Runar Johansen i Ringerike kommune er oppgitt over at regjeringen ikke har lagt vekt på å få ned reisetiden mellom Norges to største byer.

– Det er en skandale, sier Johansen til VG.

Han påpeker at bare byggingen av Ringeriksbanen ville tatt åtte år. Nå skytes prosjektet trolig ti år fram i tid, mener han. Bergensbanen vil fortsatt gå via Drammen, noe som forlenger reisetiden mellom Oslo og Bergen med en time.

Stad-tunnelen fortsatt med

Den omdiskuterte skipstunnelen ved Stad er fortsatt inne i transportplanen. Det settes av 3,2 milliarder kroner til prosjektet, skriver Bergens Tidende.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fastholder at tunnelen vil bidra til å løse vanskelige seilingsforhold rundt Stadhalvøya.

– Det er et stort og komplisert prosjekt, og det skal derfor gjennomføres en anbudskonkurranse med forhandlinger, sier hun.

Når det gjelder jernbanen, har regjeringen tidligere kunngjort at de prioriterer dobbeltspor til Hamar og også fra Råde til Fredrikstad.

Vil utvide byvekstavtaler

Regjeringen vil også se på om byvekstavtalene skal utvides. Dagens avtaler skal forlenges, og på sikt er det aktuelt å inngå avtaler med Buskerudbyen og Grenland. Tilskudd til fem mindre byer blir forlenget over hele perioden.

Spørsmålet om bompengefinansiering har vært vanskelig, særlig i Buskerudbyen, der man har hatt tro på å oppnå nullvekst i trafikken med andre virkemidler.

Nygård beskriver avtalene som regjeringens viktigste virkemiddel for å utvikle god mobilitet og framkommelighet, mindre lokal forurensing, støy og klimagassutslipp. Også her vil regjeringen prioritere eksisterende infrastruktur.

– Restriktive tiltak mot biltrafikk og mer fortetting rundt knutepunkt er lokale virkemiddel som blir enda viktigere for å nå nullvekstmål framover, sier han.

Nasjonal transportplan gjelder for perioden 2025 til 2036. Planen er en samling av samferdselsprosjekter som regjeringen vil satse på. Om prosjektene blir realisert, er imidlertid avhengig at det settes av midler i de årlige statsbudsjettene.

Opposisjonspartier lite imponert

Regjeringens budsjettpartner SV er ikke imponert over regjeringens plan. Partiet mener regjeringen ikke tar klima og miljø nok på alvor.

– Vi kan ikke fortsette å asfaltere landet med firefelts motorveier. Det ødelegger store naturområder, koster enormt med penger, og brukes ikke nok, sier transportpolitisk talsperson Mona Fagerås. Hun etterlyser mer til grønne løsninger, kollektivtrafikk og jernbane.

Frp mener derimot at regjeringen ikke har sørget for helt nødvendig veibygging.

– Regjeringen har ikke satt i gang et eneste nytt stort veiprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ingen troverdighet at de plutselig vil begynne å bygge vei etter stortingsvalget i 2025, sier Fremskrittspartiets Frank Sve.

KrF-leder Olaug Bollestad reagerer med skuffelse på at Hordfast er ute av planen, mens Rødts Sofie Marhaug mener regjeringen burde ha droppet prosjektet helt. Regjeringen skriver at de vil vurdere Hordfast senere når handlingsrommet tillater det.