Lokalhistorie

Lokalhistorie (9)

søndag, 25 august 2019 18:51

Hønen gård

Skrevet av

Hønen gård kan spores tilbake til 17-hundretallet. Allerede 29/10 1759 var det tinglyst en delekontrakt mellom Hønen og nabogården Hov. Hønen har gårdsnummer 86 og Hov har gårdsnummer 87. Gården hadde i sin tid store eiendommer og i en tinglysning fra 1881 måtte gården avstå grunn til en vei som skulle bygges øst for Sperillen.

fredag, 26 juli 2019 14:03

Slik ble Schjongstangen en del av Hønefoss

Skrevet av

Etter at Hønefoss ble Kjøpestad (By) ved lov av 3. september 1851, vokste byen jevnt og trutt. Men den eneste måten Hønefoss kunne vokse, var å få areal fra Norderhov kommune som omsluttet byen.

søndag, 24 desember 2017 15:21

Rabba Calling - Lokalradio via hesjetråd

Skrevet av

Lenge før lokalradioene rundt om i Norge inntok eteren, fikk befolkningen på Rabba ved Hønefoss slagere, nyheter og gjettekonkurranser inn i stuen via hesjetråd koblet til radioens grammofoninntak. Bak det hele sto Oskar Sandli, som drev egen «kringkasting» fra leiligheten.

fredag, 17 februar 2017 13:19

Peter Tandberg - 100 år

Skrevet av

Det ligger et lett tåkelag over Hov. Gradestokken viser rundt null i den snøfattige men glatte vinterdagen. Det er i slutten av januar og jeg går langs husrekka til jeg finner navnskiltet jeg leter etter: Peter Tandberg.

tirsdag, 25 oktober 2016 22:27

Per Holck om Anna Colbjørnsdatter

Skrevet av

Visste du at Anna Colbjørnsdatter bare var 1,53 høy? Og at Jonas Ramus den siste tiden må ha vært blind på det høyre øyet?

mandag, 17 oktober 2016 19:02

Slik kom Hønefoss på kulturkartet for alvor

Skrevet av

Harald Henschien var svært ung da han var et av trekksplasterene i Schjongslunden Folkepark på 1920-tallet. Fra scenen i folkemengden så han en ung vakker pike fra byen. Olga Kristoffersen ble hans ektemake.  Den unge musikeren overtok like godt både folkeparken og  Olga.I Hønefoss bygget han opp sitt musikalske imperium som ble verdenskjent.

tirsdag, 23 august 2016 09:47

Krutt og kuler på Norderhov

Skrevet av

Søndag hadde vi igjen besøk av barske soldater fra Østfold. I år er det som kjent 300 år siden trefningen mellom  norske dragoner og Karl den 12. soldater på Norderhov gamle prestegård. Visste du at det er skrevet et skuespill om dette for over 100 år siden?

For en del år siden kom jeg over en bok på Ringerikes Museum. Ikke enkel å lese for folk flest, med sin snirklete gotiske skrift. Det viste seg å være et skuespill skrevet om hendelsen på Norderhov for 300 år siden.

fredag, 26 februar 2016 09:59

Fossveien

Skrevet av

Fra gammelt av var Fossveien en smal og bratt bakke som gikk langs kanten av Hønefossens søndre løp. Dette løpet ble kalt Veslefossen eller Litlefossen. Her var det flere garverier og følgelig luktet det ikke alltid helt godt i Fossveien.