torsdag, 21 september 2023 11:40

Norges Bank hever styrtingsrenten – varsler ytterligere heving senere

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank hever styrtingsrenten med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og Norges Bank hever styrtingsrenten med 0,25 prosentpoeng. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Styringsrenten ble torsdag som ventet hevet opp 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Flere har anslått at det blir rentetoppen, men Norges Bank varsler en mulig ny renteheving.

Torsdagens renteheving kom ikke som noen overraskelse og er i tråd med det økonomene har anslått i forkant.

Men mange har spådd at 4,25 prosent ville bli rentetoppen, og at det dermed ville bli siste renteheving fra Norges Bank. Men det kommer trolig en ny renteheving i desember, varsler sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Med rentehevingene venter Norges Bank at den gjennomsnittlige boliglånsrenten kommer opp i 5,7 prosent neste år, før den avtar noe fra 2025.

4,5 prosent gjennom neste år

Banken viser til at den vedvarende høye prisveksten har medført store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Prognosen for styringsrenten er litt oppjustert og indikerer en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år, opplyser de.

– Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, understrekes det. Norges Bank viser til at bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene og peker på utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått.

– Det vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side er renten satt opp mye på kort tid, og pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien. Komiteen ønsker ikke å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten, heter det videre.

Høyt nivå lenge

DNB Markets mener at rentenivået i Norge kommer til å bli liggende høyt lenge og viser blant annet til at kronekursen ikke har falt igjen siden i sommer, og at inflasjonen ligger lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn så langt.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken var blant økonomene som på forhånd ikke har ville utelukke at Norges Bank ser seg nødt til å sette opp renten ytterligere en gang før toppen er nådd.

Onsdag sa han til NTB at det ikke er det mest sannsynlige scenarioet, men anslo at det var opptil 50 prosent sjanse for at det vil skje.

13 rentehevinger

Norges Banks egen prognose fra juni tilsa at rentetoppen trolig nås på 4,25 prosent i september.

Sentralbanksjefen kom ikke med nye prognoser da hun i forrige måned kunngjorde den så langt siste renteøkningen, men poengterte at bildet da var omtrent som sentralbanken la til grunn for prognosene to måneder tidligere.

Wolden Bache har hittil satt opp renten 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået begynte for tre år siden.

Andre saker å lese

Svindlere ringer fra norsk nummer og sier de er politiet

05-12-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Sørøst sier de nå får mange henvendelser fra folk som ringes opp av svindlere som utgir seg for å være politi.

Les mer i RingeriksAvisa

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

05-12-2023 Nyheter NTB-Hans O. Torgersen - avatar NTB-Hans O. Torgersen

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

En mann i 30-årene er dømt til 15 års forvaring for et stort antall grove overgrep mot barn. Den yngste var seks år gammel da overgrepet fant sted.

Les mer i RingeriksAvisa

Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikke på glattisen

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB-Snorre Schjønberg - avatar NTB-Snorre Schjønberg

Det er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på verken hovedveier eller sideveier. Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig på jobb tirsdag.

Les mer i RingeriksAvisa

Rema 1000 setter maksbegrensninger på enkelte julevarer

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Sylteagurker, pepperkaker og tynnribber er varer som dagligvarekjeden Rema 1000 nå har innført maksbegrensninger per kunde på.

Les mer i RingeriksAvisa