tirsdag, 15 august 2023 23:31

Siste smell og endelig gjennomslag i Sollihøgdtunnelen!

Skrevet av
Tunneldriverne fra Skanska feirer med kake. Tunneldriverne fra Skanska feirer med kake. Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Tirsdag 15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.

– Dette er en stor milepæl for oss. Med denne siste salven har vi nå nådd gjennomslag i begge løpene av den nye tunnelen som har en lengde på 3,4 kilometer, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

– Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til Skanska for godt samarbeid og for godt utført arbeid, tilføyer hun.

Festdag inni tunnelen

Etter siste salven var avfyrt ble det holdt en offisiell markering med kakeservering 1,4 kilometer inn i tunnelen der siste salve ble avfyrt. Toppledelsen fra både Statens vegvesen og Skanska benyttet anledningen til å takke ansatte fra Statens vegvesen, Skanska, Vassbakk og Stol, og Martinsen Duvholt som sammen har bidratt til at denne viktige milepælen ble nådd til forventet tid.

Ingunn Foss, prosjektdirektør i Statens vegvesen takket alle for innsatsen:

Jeg er spesielt imponert over fremdriften til tross for dårlig fjell, nå er vi halvveis i mål med ny E16! Dere har utført et godt og grundig HMS-arbeid, vi har ikke hatt personskader i tunneldrivingen og det er vi veldig glade for.

Bjarte Næss, prosjektleder fra Skanska og Trond Valeur, prosjektdirektør fra Skanska holdt fine taler og takket sine ansatte for godt utført arbeid:

Dette er en fantastisk milepæl for prosjektet! Fremdriften av drivingen av Sollihøgdtunnelen har vært kritisk for prosjektet som helhet, så dette er en merkedag for oss. Dere har gjort en kjempejobb og holdt fremdriften oppe til tross for krevende forhold, det skal dere være stolte av!

Bjarte Næss benyttet også anledningen til å takke Statens vegvesen for det gode samarbeidet.

Dag Egil Strømme (leder av Hovedutvalg miljø, idrett og kultur), Bærum kommune og Syver Leivestad, (ordførerkandidat) Hole kommune holdt fine taler og vektla hvor viktig den nye veien blir for å knytte sammen kommunene med resten av Ringerike. Strømme poengterte at han var fornøyd med hvordan prosjektet har jobbet med å ivareta natur og vassdrag. Han nevnte også at han gleder seg til Sollihøgda blir et rolig og koselig sted uten tungtrafikk.

Leivestad sa:

Jeg har pendlet denne veien siden 1981 og gleder meg til ny vei! Jeg kjører her ofte og er imponert over logistikken og fremdriften mens trafikken går som normalt. Nå håper jeg at regjeringen bevilger midler til byggingen av veien videre fra Skaret til Hønefoss.

Kort om Sollihøgdtunnelen

Statens vegvesen og Skanska bygger den 8,4 kilometer lange veistrekningen fra Bjørum nord for Sandvika i Bærum kommune til Skaret rett nord for Sollihøgda i Hole kommune.

I prosjektet inngår to lange tunneler, henholdsvis Bukkesteinshøgdtunnelen (800 meter) og Sollihøgdtunnelen (3,4 kilometer).

Sollihøgdtunnelen som går under Sollihøgda består av to parallelle løp. Første salve i Sollihøgdtunnelen ble skutt fra Skaret 7. september 2021 mens første salve fra Avtjerna (Sandvika-siden) ble skutt 5. november 2021. Tunneldrivingen har pågått parallelt i begge løp.

Møysommelig arbeid på grunn av krevende grunnforhold

– Fremdriften i tunneldrivingen har vært krevende på grunn av grunnforholdene i fjellet. Fjellet består av rombeporfyr som er en lavabergart. Lavastrømmene oppstod for 300 millioner år siden, og mellom disse lavastrømmene var det et vannførende lag som bestod av askelag og sedimenter. Dette porøse laget krevde mye ekstra tetting og sikring for å unngå lekkasjer som kunne påvirke grunnvannstanden. I tillegg var det viktig å sikre at det ikke raste ut mer stein enn nødvendig. Ekstra injeksjon og sikring av tunnelen har vært et tidkrevende arbeid, forklarer Sindre.

De krevende geologiske forholdene har vi tidligere omtalt i artikkelen Ny milepæl: nå har vi drevet 1 kilometer av Sollihøgdtunnelen

Fra begge løpene er det sprengt ut cirka 700 000 m3 bergmasse og sprengt ca. 2100 salver (inkludert omskytinger og grøfter). Dette tilsvarer cirka 100 000 lastebillass.

Sindre forteller at massene fra tunnelen blir brukt internt i prosjektet til veioppbygning, store veifyllinger og terrengtilpassinger i Nordlandsdalen og på Skaret.

– Nå som gjennomslag er nådd i begge løp skal vi jobbe videre med ekstra bergsikring samt nedrigging og fjerning av «tunnelapparatet» før vi går i gang med videre grunnarbeid i tunnelen, avslutter hun.

Gjennomslaget i det sørgående løpet av tunnelen ble nådd i sommer.

Prosjektet er i rute

E16 er en av hovedforbindelsene mellom Oslo og Bergen. I tillegg er den hovedvei i Bærum og hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, Valdres og Hallingdal. Ny E16 Sandvika-Skaret vil knytte sammen Oslo og Hønefoss og områdene rundt, men vil i tillegg gi en raskere og mer effektiv transport av varer og gods mellom Oslo og Bergen.

Prosjektet er i rute, nye E16 Bjørum – Skaret blir ferdig i 2025, «gamleveien» endres til lokalvei (fylkesvei).

Andre saker å lese

Svindlere ringer fra norsk nummer og sier de er politiet

05-12-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Sørøst sier de nå får mange henvendelser fra folk som ringes opp av svindlere som utgir seg for å være politi.

Les mer i RingeriksAvisa

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

05-12-2023 Nyheter NTB-Hans O. Torgersen - avatar NTB-Hans O. Torgersen

Mann dømt til forvaring for overgrep mot barn i alderen 6–13 år

En mann i 30-årene er dømt til 15 års forvaring for et stort antall grove overgrep mot barn. Den yngste var seks år gammel da overgrepet fant sted.

Les mer i RingeriksAvisa

Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikke på glattisen

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB-Snorre Schjønberg - avatar NTB-Snorre Schjønberg

Det er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på verken hovedveier eller sideveier. Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig på jobb tirsdag.

Les mer i RingeriksAvisa

Rema 1000 setter maksbegrensninger på enkelte julevarer

05-12-2023 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Sylteagurker, pepperkaker og tynnribber er varer som dagligvarekjeden Rema 1000 nå har innført maksbegrensninger per kunde på.

Les mer i RingeriksAvisa