fredag, 27 januar 2023 08:19

Ringerikskraft får 18,2 millioner Enova-kroner

Skrevet av
Ringerikskraft får 18,2 millioner Enova-kroner Foto: Agder Energi

Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom PILOT-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. PILOT-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Det norske energisystemet, norske husholdninger og norsk næringsliv har det siste året blitt stilt overfor en ny virkelighet når det gjelder energi. Flere samtidige utfordringer forsterker hverandre – som svært høye priser, knapphet på energi og økt etterspørsel.

Utnytte infrastruktur bedre

Økt etterspørsel er blant annet en følge av elektrifisering. Samtidig er det kapasitetsutfordringer knyttet til fremføring. Deler av dette må løses gjennom investeringer i ny produksjon og infrastruktur. Men, noe kan løses gjennom å utnytte den infrastrukturen samfunnet allerede har bedre. Derfor har finansieringsordningen PILOT-E gjennomført en målrettet utlysning mot prosjekter som skal gi «Økt fleksibilitet i kraftsystemet»

Fleksibilitet i husholdningene

De tre prosjektene som tildeles, utfyller hverandre godt og vil gi løsninger som utnytter fleksibilitet i husholdningene, i transport til lands og til sjøs og i næringer og industriparker.

Sammen med tre prosjekter tildelt på samme tid i fjor, har PILOT-E fått opp en fin portefølje med prosjekter som samlet vil sette Norge i stand til bedre å utnytte energisystemet.

– Økt fleksibilitet i kraftsystemet gjør at næringslivet raskere kan realisere grønn omstilling der elektrifisering er nødvendig. Derfor er det gledelig at PILOT-E nå har fått opp en målrettet og god portefølje rettet mot dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Det norske kraftsystemet må håndtere både mer variabel produksjon og stor variasjon i forbruket, blant annet som følge av et stadig mer integrert energi- og transportsystem. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. PILOT-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

- Den grønne omstillingen er i stor grad avhengig av elektrifisering. For at den skal gå så raskt som mulig er vi avhengig av et effektivt og fleksibelt energisystem. PILOT-E bidrar til at forskningsresultater blir til ny teknologi som tas i bruk. De tre prosjektene som nå tildeles bidrar til nettopp dette, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

De tre tildelte prosjektene er:

Eviny AS med partnere: Tildeles 20 millioner kroner. Prosjektet skal gjøre det mulig å se elektrisk forbruk innen landtransport, næringsbygg og maritim transport i et område i sammenheng og samlet gjøre dette tilgjengelig som fleksible ressurser inn i fleksibilitetsmarkedet. Løsningen skal gjøre det mulig for vanlige næringskunder uten forkunnskaper å delta i fleksibilitetsmarkedet ved å tilby sitt eget effektforbruk via aggregator. Lønnsomt for den enkelte bedrift – bra for kraftsystemet.

Ringerikskraft AS med partnere: Tildeles 18,2 millioner kroner. Prosjektet skal utvikle et system, "Flex Industrial Park Management System", som basert på datastrømmene fra industribedriftene i næringsparken modellerer og predikterer løpende energibehov. Basert på dette vil systemet sette forutsetninger og rammebetingelser for hvordan energitilgangen til enhver tid må være i dette industriområdet. Bedre utnyttelse av den tildelte kapasiteten vil gjøre det mulig for industriaktører som står i kø og venter på at ny nettkapasitet å etablere seg tidligere i næringsparken. Bra for grønn omstilling og nytt næringsliv – bra for energisystemet.

Agder Energi Fleksibilitet AS: Tildeles 6,1 millioner kroner. Gjennom prosjektet Euroflex utvikles et kundesentrisk økosystem hvor kundene selv bidrar til optimalisering og drift av kraftsystemet. Prosjektet vil teste ut nye teknologier og nye forretningsmodeller. Resultatet er utvikling av en ny verdikjede hvor man bruker markedsbaserte verktøy for å håndtere flaskehalser og løse spenningsutfordringer i distribusjonsnettet.

FAKTA OM PILOT-E:

• PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

• Ordningen har siden starten i 2016 fått prosjekter raskt og målrettet fra forskning til fullskala.

• PILOT-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.

• PILOT-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.

• PILOT-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.

• PILOT-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepar tementet.

• Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 29 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 550 millioner kroner i tilskudd.

Andre saker å lese

EasyPark inngår samarbeid med Kople

25-03-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

EasyPark inngår samarbeid med Kople

EasyPark utvider med nok en elbil-ladeaktør. Samarbeidet lanseres i slutten av mars, og vil gjelde for Koples ladestasjoner i hele Norge.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 12

25-03-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune i uke 12

Her er de ferskeste eiendomsoverdragelsene i Ringerike kommune.

Les mer i RingeriksAvisa

Over 400 politifolk skadd under protestene i Frankrike

24-03-2023 Nyheter NTB-AFP-Reuters - avatar NTB-AFP-Reuters

Over 400 politifolk skadd under protestene i Frankrike

441 politifolk ble skadd i sammenstøt med demonstranter under protestene i franske byer i går, opplyser innenriksminister Gérald Darmanin.

Les mer i RingeriksAvisa

Politiet i Hønefoss ønsker tips i savnetsak

24-03-2023 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet i Hønefoss ønsker tips i savnetsak

Politiet i Hønefoss ønsker tips i forbindelse med at en kvinne er savnet fra Jevnaker.Den savnede er en etnisk norsk kvinne i 60-årene. Hun ble sist sett i Jevnaker sentrum...

Les mer i RingeriksAvisa