onsdag, 30 november 2022 12:37

Millionregning for Viulforurensning

Skrevet av
Randselva er ikke så uskyldig som den ser ut som Randselva er ikke så uskyldig som den ser ut som Foto: Frank Tverran

Etter å ha saksbehandlet Huhtamakis forurensning av Randselva i flere år, har endelig Miljødirektoratet pålagt selskapet å rense området. Og regningen blir formidabel.

Vedtaket datert 28.11.22 lyder slik:

Miljødirektoratet pålegger Huhtamaki Norway AS (Huhtamaki) å gjennomføre tiltak for å rydde opp i forurenset grunn ved gnr. 94, bnr. 19 på Viul i Ringerike kommune. I forbindelse med tiltakene på eiendommen skal Huhtamaki også rydde opp i elvebunnen i Randselva like nedenfor eiendommen. Der er konsentrasjonen av PFAS høyest (omtalt som "delområde 1" i tiltaksplanen, og som "hotspoten" i dette pålegget). Tiltakene skal gjennomføres slik de er beskrevet i tiltaksplanen "Viul site. Actionplan for remediation of the historic oil and PFAS pollution on land at the closed down factory site", men med de endringene som følger av våre krav (vedlegg 1).
Fristen for å gjennomføre tiltakene er 1. januar 2024.

Versting nasjonalt

I mange år ble det brukt helse- og miljøskadelige perfluorerte stoffer (PFASer) i papirproduksjonen ved Huhtamakis fabrikk på Viul i Ringerike kommune. Stoffene har forurenset eiendommen der fabrikken har hatt sin virksomhet. I tillegg ligger det store mengder PFAS i elvebunnen i Randselva utenfor fabrikken, og i elvestrekningen ned til Viuldammen. Forurensningen i Randselva er en av de verste PFAS-forurensningene vi kjenner til i Norge, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Perfluorerte stoffer (PFASer) er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer.

- Konsekvenser for hele Tyrifjorden

ellen hambro

Direktør Ellen Hambro     Foto: Geir Mogen, Buckethaus

-PFAS-forurensningen fra papirfabrikken på Viul har store negative konsekvenser for vannmiljøet i hele Tyrifjorden. Mattilsynet har også advart mot å spise fisk fra Tyrifjorden og elver som renner mellom fabrikken og munner ut i fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

- Vanskelig opprydding

- Nå pålegger vi Huhtamaki, som er de siste som har drevet papirfabrikken på Viul, å fjerne PFAS forurensningen fra eiendommen og i elvebunnen rett utenfor.

- Fordi det er så store mengder PFAS som må ryddes opp og tiltakene er vanskelige å gjennomføre må opprydningen ned til Viuldammen tas trinnvis. Første trinn er å stanse spredning fra land og rydde opp i den mest forurensede elvebunnen, rett utenfor fabrikken.

— Tiltakene vi nå pålegger Huhtamaki er første skritt for å bedre vannmiljøet Tyrifjorden, men det vil være behov for å rydde opp mer, sier Ellen Hambro.

PFAS i fisk og truet natur

Mattilsynet har advart folk mot å spise fisk fra Randselva, ved fabrikken på Viul, videre ned i Storelva og fra hele Tyrifjorden fordi fisken har helseskadelige høye verdier av flere PFASer.

Strenge krav i graveperioden

Miljødirektoratet stiller strenge krav til hvordan Huhtamaki skal gjennomføre gravetiltakene, slik at Randselva ikke skal få økt avrenning av perfluorerte stoffer som følge av opprydningen.

—Vi forventer at de pålagte tiltakene vil bedre miljøtilstanden i Randselva, føre til lavere konsentrasjoner av miljøgiftene i fisk, og minke spredningen av disse stoffene til Tyrifjorden. Men det kan ta mange år før vi ser resultatet av dette arbeidet, sier Ellen Hambro.

 

Andre saker å lese

Vålerenga ydmyket serieleder Oilers

04-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Vålerenga knuste serieleder Stavanger Oilers 6-1 på hjemmebane lørdag. Steffen Thoresen spilte sin 914. kamp i norsk eliteserie da Manglerud Star tapte klart.

Les mer i RingeriksAvisa

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

04-02-2023 Eiendomsoverdragelser Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Omsetning av eiendommer i Ringerike kommune uke 5

Her er de ferske eiendomsoverdragelsene fra den siste uken.

Les mer i RingeriksAvisa

Storhamar dominerte mot Stavanger Oilers – Stjernen med maktdemonstrasjon

03-02-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Det ble en fest for hjemmefansen da Storhamar slo Stavanger Oilers på egen is i eliteserien ishockey. Stjernen ydmyket Frisk Asker i en målfest.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

03-02-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Bil krasjet i gangbrua - E16 stengt på ubestemt tid

E16 mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger på ubestemt tid etter at et kjøretøy kjørte inn i en gangbru. Det er ikke meldt om personskader.

Les mer i RingeriksAvisa