onsdag, 14 september 2022 12:39

Biblioteket: Vikingtiden på Ringerike

Skrevet av
Dette er en kopi basert på funnet ved Gjermundbo i Haug. Kopien er lagd av Torkild Waagaard Dette er en kopi basert på funnet ved Gjermundbo i Haug. Kopien er lagd av Torkild Waagaard Foto: Privat

I forbindelse med Forskningsdagene 2022 ved USN, presenterer professor Bjørn Bandlien noen av de mest spennende funnene fra vikingtiden.

Historieprofessor Bjørn Bandlien trekker linjene tilbake til det fantastiske gravfeltet på Veien ved Hønefoss, og fram til tiden da Olav Haraldssons kongsgård ble sentrum for kristning og en ny kongemakt.

Blant de rike fornminnene fra Ringerike som vil bli presentert i nye sammenhenger er:

  • Flere gravfunn fra vikingtiden
  • De spesielle runesteinene i såkalt Ringerikestil
  • Den verdensberømte graven på Gjermundbo, der verdens best bevarte hjelm fra vikingtiden stammer fra.

Bjørn Bandlien underviser blant annet i middelalder- og viktingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.

Lørdag 24.september kl 12.00 - 13-00 i Ringerike bibliotek. Gratis adgang.

Sist redigert onsdag, 14 september 2022 12:42

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa