fredag, 14 januar 2022 08:36

Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder

Skrevet av
Vurderer koronasertifikat på arrangementer og serveringssteder Illustrasjonsfoto: Pixabay

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene. Det blir ikke innført strengere forskriftsfestede smitteverntiltak for uvaksinerte enn vaksinerte nå, sier Kjerkol.

– Differensierte tiltak kan bidra til å lette på tiltakstrykket for den store andelen av befolkningen som er vaksinert. Det skyldes at vi kan målrette tiltak til å beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom og dermed redusere risikoen for å overbelaste kapasiteten i helse- og omsorgssektoren, sier Kjerkol.

Egne anbefalinger for uvaksinerte

Det er imidlertid egne anbefalinger for voksne uvaksinerte over 18 år fordi de er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Uvaksinerte bør være forsiktige med, eller unngå større forsamlinger eller samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand. De bør også unngå unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslår ingen konkrete nye forskriftsfestede smitteverntiltak rettet mot uvaksinerte, eller bestemmelser for bruk av koronasertifikat nå. De mener at strengere smitteverntiltak for uvaksinerte enn for vaksinerte, vil ha begrenset effekt på smittespredningen. Det skyldes at uvaksinerte utgjør en liten andel av befolkningen totalt sett, og at også vaksinerte kan spre smitte.

Ved innreise gjelder ulike tiltak for de som kan dokumentere med koronasertifikat at de har tatt vaksine og de som ikke kan det.

Differensierte tiltak kan ha flere formål

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet påpeker at differensiering i tiltak kan ha to andre formål enn å hindre smittespredning: For det første å beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom, spre smitten blant disse over lenger tid og dermed begrense totalbelastningen på helsetjenesten og tiltaksbehovet i befolkningen. For det andre å øke vaksinasjonsgraden. Ettersom Norge allerede har veldig høy vaksinasjonsdekning, tror ikke Helsedirektoratet og FHI at vaksinasjonskrav vil medføre noen stor økning i antall vaksinerte.

Før regjeringen kan beslutte eventuell utvidet bruk, er det behov for en del avklaringer og vurderinger. Det må blant annet ses i lys av at vi har fått en ny virusvariant med andre egenskaper enn deltavarianten. Det må blant annet må det avklares hvem som skal regnes som vaksinert og betydningen av testing.

Andre saker å lese

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

13-08-2022 Nyheter NTB-AFP - avatar NTB-AFP

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

Forfatteren Salman Rushdie kan komme til å miste et øye etter angrepet i den amerikanske delstaten New York fredag, ifølge agenten hans.

Les mer i RingeriksAvisa

Kraftig brann på jorde i Gran

12-08-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Det er meldt om kraftige flammer på et jorde i Gran i Innlandet fredag kveld, skriver politiet. Brannvesenet har påbegynt slokking. Det skriver Politiet i Innlandet på Twitter. Både politiet og brannvesenet...

Les mer i RingeriksAvisa

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

Norsk Lektorlag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole i streik fra og med 17. august. Fagforeningen har tidligere tatt ut ti lærere i Bergen.

Les mer i RingeriksAvisa

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

Pågangen for å få førerkort er økende. Sammenlignet med før pandemien er det hittil i år allerede 10.000 flere som ønsker å ta lappen.

Les mer i RingeriksAvisa