tirsdag, 19 oktober 2021 11:03

Flyktningutgifter: Intern granskning

Skrevet av
Her blir det intern granskning Her blir det intern granskning Foto: Frank Tverran

I oktober ble kommunen orientert fra Sør-Øst politidistriktom at forholdet om at det skal ha blitt ført falske lister over utgifter til flykninger i Ringerike kommuner er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

Rådmannen sier i en uttalelse at han er glad for at politiets etterforskning ikke har avdekket straffbare forhold og at saken nå er avsluttet fra politiets side.

Internt etterspill

Selv om saken er avsluttet hos politiet ønsker rådmannen og leder av varslingssekretariatet en forvaltningsrevisjon av midlene bevilget kommunen for bosetting av flyktninger med særskilte behov i tidsrommet 2018 til og med 2020. Rådmannen ønsker også at det foretas kontroller for 2016.

Rådmannen har derfor bedt kontrollutvalget i Ringerike kommune om å undersøke om de særskilte tilskudd som kommunen har søkt om og fått godkjent av IMDI for bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og eller atferdsvansker, er forvaltet i tråd med regelverket.

Det er Viken kommunerevisjon IKS som vil utføre oppdraget for kontrollutvalget i Ringerike kommune.