mandag, 11 oktober 2021 13:33

Nikkelverkets arkiv får tryggere plass

Skrevet av
Preben Johannessen, direktør ved Ringerikes museum, avleverer arkivet til Vestfoldarkivet. Eivind Gramer og Ingrid Nøstberg står parat for å ta i mot det spennende arkivet. Preben Johannessen, direktør ved Ringerikes museum, avleverer arkivet til Vestfoldarkivet. Eivind Gramer og Ingrid Nøstberg står parat for å ta i mot det spennende arkivet. Foto: Ann Tove Manshaus

Etter å ha tilbragt mange år i kjelleren til Ringerikes Museum på Norderhov gamle prestegård, flytter nå arkivet til Ringerikes Nikkelverk (1849-1920) til Vestfoldarkivet.

Arkivet etter Ringerikes Nikkelverk vil bli ordnet og gjort tilgjengelig for publikum i Vestfoldarkivet, og innlemmet i Norsk bergverkindustriarkiv. Norsk bergindustriarkiv er etablert som en nasjonal tjeneste og ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket.

Rent fysisk vil arkivet befinne seg i Sandefjord. Viken fylkeskommune har støttet prosjektet økonomisk.

Kilde: Vestfoldarkivets hjemmeside