onsdag, 21 juli 2021 10:15

Godt nytt for kirkeasylanter: UNE stopper returer til Afghanistan

Skrevet av

Plikten til å returnere frivillig til Afghanistan etter endelig avslag er midlertidig suspendert fram til  (etter Stortingsvaleget) 15. september. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Afghanistan nå.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Afghanistan. Bakgrunnen for dette er usikkerheten om den videre politiske og sikkerhetsmessige utviklingen i landet. Det har den siste tiden vært en eskalering av konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, og situasjonen er nå svært uforutsigbar.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan inntil videre ikke har plikt til å reise. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Suspensjonen gjelder generelt for alle som er omfattet. Det er ikke nødvendig å be UNE om omgjøring av vedtaket, siden UNE vil stille de aktuelle sakene i bero i det samme tidsrommet.

UNE følger situasjonen

Suspensjonen er besluttet fram til 15. september fordi alle utenlandske styrker skal ha trukket seg ut av Afghanistan innen utgangen av august. UNE vil innen 15. september vurdere retursituasjonen på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Dublin-saker er ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i.

Politiet er underrettet

UNE har ikke oversikt over det totale antallet borgere fra Afghanistan som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. Politiets utlendingsenhet (PU) er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge.

Andre saker å lese

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

13-08-2022 Nyheter NTB-AFP - avatar NTB-AFP

Rushdies agent: Forfatteren risikerer å miste et øye

Forfatteren Salman Rushdie kan komme til å miste et øye etter angrepet i den amerikanske delstaten New York fredag, ifølge agenten hans.

Les mer i RingeriksAvisa

Kraftig brann på jorde i Gran

12-08-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Det er meldt om kraftige flammer på et jorde i Gran i Innlandet fredag kveld, skriver politiet. Brannvesenet har påbegynt slokking. Det skriver Politiet i Innlandet på Twitter. Både politiet og brannvesenet...

Les mer i RingeriksAvisa

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Lektorlaget varsler opptrapping av lærerstreiken

Norsk Lektorlag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole i streik fra og med 17. august. Fagforeningen har tidligere tatt ut ti lærere i Bergen.

Les mer i RingeriksAvisa

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

11-08-2022 Nyheter NTB - avatar NTB

Flere vil ta lappen – stor pågang på oppkjøringstimer

Pågangen for å få førerkort er økende. Sammenlignet med før pandemien er det hittil i år allerede 10.000 flere som ønsker å ta lappen.

Les mer i RingeriksAvisa