onsdag, 07 juli 2021 11:18

Gud hadde peiling på smittevern!

Skrevet av
Gud hadde peiling på smittevern! John Everett Millais, “Victory O Lord,” 1871

Smittevern er ikke noe nytt. Allerede i det Gamle Testamentet, nærmere bestemt tredje Mosebok, kapittel 15, står det mye nyttig om forebygging av smittespredning. Og 7 dagers karantene hadde de greie på.

Se hva Gud fortalte Moses og Aron om smittevern:

"Herren sa til Moses og Aron: Tal til israelittene og si til dem: Når en mann har utflod fra kroppen, er utfloden uren. På grunn av hans utflod skal dette regnes som urenhet: Enten utfloden flyter fra hans kjønnslem eller lemmet er tilstoppet av utfloden, så er dette urenhet. Alt han ligger på og alt han sitter på, blir urent. Den som rører ved sengen hans, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. Og den som setter seg på noe han har sittet på, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden.

Den som rører ved kroppen til den som har utflod, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. Hvis den som har utflod, spytter på en som er ren, skal den han spyttet på, vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden.

Hver ridesal som den som har utflod, sitter på, blir uren. Den som rører ved noe av det han har under seg, er uren helt til kvelden. Og den som bærer det bort, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. Rører den som har utflod, ved noen uten at han først har skylt hendene i vann, skal den han har tatt på, vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. Rører den som har utflod, ved et leirkar, skal det knuses. Er det et trekar, skal det skylles i vann.

Når den som har utflod, er blitt ren etter utfloden, skal han telle sju dager fram fra den tid han ble ren. Da skal han vaske klærne sine og kroppen i friskt vann. Så er han ren."