tirsdag, 06 juli 2021 09:56

Sverige gir fellingsløyve på 501 bjørner

Skrevet av NTB-TT
Sverige har gitt fellingstillatelse på 501 bjørner i år. Sverige har gitt fellingstillatelse på 501 bjørner i år. Illustrasjonsfoto: Foto: Frank Tverran

Svenske myndigheter har gitt løyve til felling av 501 bjørner under årets lisensjakt, noe som er en kraftig økning fra året før.

Sverige har hatt om lag 3.000 bjørner det siste tiåret, en økning fra årtusenskiftet da bestanden var på rundt 2.200 dyr.

Myndighetene anslår at det må minst 1.400 bjørner til for å bevare bestanden, 900 i de nordligste fylkene og 500 i resten av landet.

Flest fellingstillatelser er gitt i Jämtland, der bestanden nå anslås å være på 1.044 dyr. Målet er å redusere den til 650.

Lisensjakten på bjørn i Sverige pågår fra 21. august til 15. oktober, med unntak av visse områder i Norrbotten.