torsdag, 13 mai 2021 08:49

Hvorfor har vi Kristi himmelfart?

Skrevet av
Hvorfor har vi Kristi himmelfart? Illustrasjon: Pixabay

Kristi himmelfart, eller Kristi himmelfartsdag, feires 39 dager etter første påskedag.

Kristi himmelfartsdag feires til minne om at Jesus Kristus, ifølge Evangeliet etter Lukas, skal ha fart opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse.

Festen ble antagelig innført på 300-tallet, da enkelte kristne kirker begynte å feire den som en egen fest. Det første kjente eksempel på at denne finnes i en liturgisk kalender, er fra begynnelsen av 300-tallet, da synoden i Elvira avviste en skikk med å begynne en ny fasteperiode etter den førtiende dag. Begrunnelsen for en slik faste ser ut til å ha vært at man ville markere at Kristus var tatt bort fra jorden. Feiringen nevnes også i prekener av St. Johannes Khrysostomos og andre.

I Norge er Kristi himmelfartsdag en helligdag som ofte kalles bare «Kristi himmelfart». Denne dagen er ikke flaggdag i Norge.

Kilde: Wikipedia