mandag, 03 mai 2021 16:42

Ringerikes Blad trosset bevisst flyforbud over Hovsenga

Skrevet av
Dette bildet, uten fotokreditering, ble tatt ned fra Ringerike kommunes hjemmeside Dette bildet, uten fotokreditering, ble tatt ned fra Ringerike kommunes hjemmeside Foto: Faksimile Ringerike kommunes hjemmeside

Den 16.april ser vi noen dronebilder fra Hovsenga og rasområdet som blir publisert i Ringerikes Blad.

kommunesiden2
Dette bildet kom i stedet opp på kommunens hjemmeside. Faksimile Ringerike kommunes hjemmeside.

Vi velger å tro at fotografen har holdt seg helt i utkanten av naturvernområdet Hovsenga, men velger allikevel å sende denne påminnelsen direkte til fotografen:

"Hårfine grenser der. Er flyforbud over naturvernområdet i flg forskrift. Men flotte bilder du har!"

Det går et nytt større ras på Hovsenga den 29.april. Til tross for vår påminnelse til dronefotografen 13 dager tidligere, dukker det umiddelbart opp en rekke dronebilder i Ringerikes Blad fra rasområdet. Disse bildene er helt åpenbart tatt inne i naturvernområdet.

Denne gangen velger vi å gjøre en henvendelse direkte til redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen i Ringerikes Blad. Dette gjør vi ved å stille følgende spørsmål på avisens FB-side:

"Hvordan kan en redaktør tillate at det publiseres et foto tatt i et naturvernområde hvor flygning av denne typen er forbudt?"

Redaktøren i Ringerikes Blad tar seg tilrette

Svaret fra redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen er noe overraskende:

"Hei! Vi vurderte det dithen at det var behov for å dokumentere omfanget av raset. Skadevirkningene av raset og eventuell fare for liv og helse er store. Vi håper bildene bidrar til å synliggjøre omfanget. Vi har dialog med beredsskapsledelsen i kommunen om den jobben vi har gjort."

Ringerikes Blads dronefotograf brøt forskriften

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er satt til å forvalte forskriften om Hovsenga naturvernområde. Redaktørens vurderinger og dialoger med andre er helt uten interesse for den siden av saken. Dronefotografen var flere dager i forveien blitt minnet om at Hovsenga er et naturvernområde, men har i tillegg et selvstendig ansvar for å undersøke områder han som operatør og pilot skal fly i.

I en kommentar sier redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen:

"Jeg vil mene at redaktørens vurdering er av interesse i den forstand at det forklarer de valgene vi gjør. Vi var i kontakt med Statsforvalteren før helgen og fikk beskjed om at det er 2-3 ukers behandlingstid på en søknad om dispensasjon fra forskrift om vern av Hovsenga.

Vi valgte derfor å gjennomføre dronefotografering for å dokumentere raset selv om vi ikke hadde søkt dispensasjon. Det vil bli søkt om dispensasjon fra forskriften slik at vi også i framtida kan gjøre en jobb med å dekke hendelser i området på en opplysende måte."

Ringerike kommune byttet bilde

Ringerike kommune hadde opprinnelig benyttet ett av dronebildene på sin egen hjemmeside. Da kommunen ble gjort oppmerksom på forholdene omkring fotograferingen, byttet de straks dette bildet med ett som var tatt fra bakkenivå. De trodde først bildet var tatt av Ringerike Brann- og redningstjeneste.

Kommunen bestilte ikke bilder

I teorien kunne beredskapsledelsen i Ringerike kommune ha bestilt bilder fra en dronefotograf for å skaffe seg oversikt over skadeomfanget. Det er gitt dispensasjon i forskriften for denne type flygninger. Da hadde dronepiloten kun behøvd tillatelse fra den lokale innsatslederen i tillegg til en konkret oppdragsbestilling. Men en slik bestilling gjorde Ringerike kommune aldri. I en epost fra Ringerike kommunes kommunikasjonssjef Mats Øieren, heter det bl.a.:

"Ringerike kommune har ikke, så vidt jeg er kjent med inngått noe avtale med noen om leveranse av foto eller film fra raset eller rasstedet..."

Likhet for loven?

Når vi tar opp denne saken, er det fordi vi håper at alle lokale droneaktører for framtiden vil forholde seg til gjeldende lover og regler slik at alle konkurrerer på like vilkår.

Sist redigert onsdag, 16 juni 2021 18:23