annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

lørdag, 01 mai 2021 09:35

Ikke gå i rasområdet!

Skrevet av
Ikke gå i rasområdet! Arkivfoto: Frank Tverran

Torsdag ettermiddag mottok Ringerike kommune melding om ett nytt stort ras ved Hovsenga. Raset har gått fra samme side av elven som tidligere ras og det hindrer elveløpet. Det er fare for at det kan gå ytterligere ras, og det er ferdselsforbud på Hovsenga og i områdene ved raskanten.

For mange år siden var alltid Hovsenga ei øy under flommene. Da rant vannet over der hvor landstripen er smalest før halvøya begynner. Dette tok også noe av det presset som yttersvingen mot leirfallet nå blir utsatt for av vannet. Det ble bygd opp en steinrøys på oversiden slik at vannet ikke skulle grave ut mer av landskapet og for å hindre vannet i å flomme over land.

Turstien på Hovsenga og på motsatt side er stengt og kommunen henstiller også om ikke å ferdes på elvekantene i nærheten.

Det er observert at det oppdemmede vannet har funnet ny vei gjennom og forbi raset. Dette er positivt for å unngå store vannophopninger i elven.

Kraftverket har også redusert i en periode vannføringen noe i elva.

Raset som gikk torsdag ettermiddag har ført til en innsnevring av elveløpet og vannet på oversiden av raset demmes derfor noe opp. Vannet vil derfor renne igjennom og forbi rasmassene i nye veier.

Turstiene i området er nå avsperret, og det er ferdselsforbud i området.

Det oppfordres til å være forsiktige ved ferdsel i nærheten av elven nedenfor Hovsenga.

Sist redigert lørdag, 01 mai 2021 10:20