lørdag, 17 april 2021 15:20

Får Randselva nytt løp?

Skrevet av
Får Randselva nytt løp? Foto: Frank Tverran

Etter det nye raset i Randselva den 16.april 2021, kan situasjonen bli vel så dramatisk som etter det første raset.

hovsenga2Foto: Frank Tverran

Det første raset var mye større enn dette. Men det hadde så stor fart at det skled rett gjennom elva og opp på land på den andre siden. Dette ødela svært mye av landskapet på Hovsenga, men endret lite av elveløpet.

Det er for tiden lav vannstand i Randselva. Det raset som nå har gått, har delt elva i to løp. Den strieste strømmen går i et relativt dypt løp nærmest rasstedet. Siden nærmest Hovsenga utgjør et bredere og grunnere stryk.

Da vi var på stedet den 17.april, raste det stadig fra skråningen. Men det var etterdønninger etter det store raset og massene som falt nedover var ikke mer enn størrelsen på et trillbårlass.

Det som er spennende, bli å se hva som skjer når det raser ut store mengder. For det kommer ganske sikkert. På nærbildet i venstre kant av rasområdet ser du et utheng. Det skal svært lite til før dette raser ned. Dette vil heller ikke skli helt over elva, men bli liggende å demme opp for vannet. Så spørs det om det raser nok til at det tetter hele løpet. Da vil vannet trenge lenger inn på Hovsenga.

Vi kan dessverre ikke gi deg dronebilder fra området da det er forbudt å fly drone over naturreservatet.