onsdag, 24 mars 2021 14:29

Her ser du hva påsken koster hvis du bryter smittevernreglene

Skrevet av
Her ser du hva påsken koster hvis du bryter smittevernreglene Illustrasjon: Gerhard/Pixabay

Denne påsken gjelder det å holde seg på matta. Bøtene for ikke å overholde smittevernet svir skikkelig i lommeboka.

For å sikre en mest mulig lik praksis i landet har riksadvokaten fastsatt følgende veiledende bøtenivå og subsidiære dager for de vanligste overtredelsene av smittevernregler:

 • Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse), privatperson bot kr. 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager
 • Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlige overtredelse), privatperson bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager evnen.
 • Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder: Bot kr. 20.000 - 50.000 kroner
 • Brudd på plikt til registrering ved innreise, privatperson bot kr. 5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager
 • Brudd på plikt til å bære munnbind Privatperson bot kr. 2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager
 • Brudd på plikt til å teste seg for Covid-19 ved innreise, eller innen 24 timer, privatperson bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager
 • Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer: Privatperson kr. 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 • Brudd på regler om møteforbud privatperson som arrangerer: Bot kr. 20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager
 • Brudd på regler om stengning av virksomhet, privatperson og foretak: Normalt ikke lavere enn bot kr. 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager. Foretak som arrangerer: Bot normalt ikke lavere enn bot kr. 50.000 kroner Privatperson deltar på ulovlig arrangement, bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager.
 • Privatperson deltar på ulovlig arrangement, bot kr. 10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager.
  Straffeskjerpende og formildende omstendigheter kan påvirke størrelsen på boten. Og vi gjentar at bøtelegging kun kan skje om det foreligger en straffehjemmel i de aktuelle forskriftene.

web liggende

Sist redigert onsdag, 24 mars 2021 20:05