fredag, 15 januar 2021 15:15

Studentsamskipnadene får 10 millioner til sosiale tiltak for studenter

Skrevet av
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gir 10 millioner kroner som en del av krisepakken til studenter. Pengene skal brukes til sosiale lavterskeltilbud. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) gir 10 millioner kroner som en del av krisepakken til studenter. Pengene skal brukes til sosiale lavterskeltilbud. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kunnskapsdepartementet gir 10 millioner kroner til landets studentsamskipnader. Pengene skal brukes til sosiale lavterskeltilbud for studenter.

– Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det har naturlig nok gjort det krevende å være student både faglig og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, egne apper hvor studenter kan møtes og digitale fredagsquizer. Nå får studentsamskipnadene ekstra penger til å sette i gang flere hyggelige, sosiale aktiviteter i trygge rammer for enda flere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengene skal brukes til konkrete, sosiale aktiviteter eller til å koordinere arbeidet med å nå ut til studentene. Dette kan for eksempel være studentmentorer eller -koordinatorer, trivselsfond eller konkrete prosjekter i regi av studentfrivilligheten.

Hver av landets studentsamskipnader inkludert ANSA (studentsamskipnaden for utenlandsstudenter) får et grunnbeløp på 50.000 kroner. Resten av pengene blir fordelt etter medlemstall