fredag, 15 januar 2021 11:18

Leire ned til 40 meters dyp skal undersøkes i Gjerdrum

Skrevet av
Grunnforholdene i de evakuerte områdene skal undersøkes ned til 40 meters dyp. Hvis undersøkelsene viser at det er trygt, kan evakuerte flytte hjem igjen. Grunnforholdene i de evakuerte områdene skal undersøkes ned til 40 meters dyp. Hvis undersøkelsene viser at det er trygt, kan evakuerte flytte hjem igjen. Foto: Gorm Kallestad / NTB / Pool

To beltegående borerigger settes inn i arbeidet med å undersøke grunnforholdene på Ask i Gjerdrum. Hvis områdene er trygge, kan evakuerte flytte hjem igjen.

En viktig del av arbeidet den nærmeste tiden er å klarere området, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

To beltegående borerigger blir satt inn i dette arbeidet. De gjør grunnundersøkelser på mange forskjellige punkter i det evakuerte området, og dybder ned mot 40 meter blir undersøkt.

Prøver av leira hentes opp, og disse sendes videre til analyse i laboratorium. Resultatet av grunnundersøkelsene samt faglige analyser vil danne grunnlag for NVEs anbefalinger til politiet om evakuerte kan flytte tilbake.

– Vi har kontinuerlig brukt mye ressurser på å få god nok kunnskap om grunnforholdene i de evakuerte områdene. Dette arbeidet fortsetter til vi har solide faglige anbefalinger for alle deler av det området som fortsatt er evakuert, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Søk starter opp mandag

Søket etter de tre savnede skal tas opp igjen mandag.

Faglig personell fra NVE skal bistå i søket ved å overvåke skredkanten så lenge arbeidet pågår. Det bygges også en anleggsvei ned til skredgropen for å etablere drenering og lede vann forbi området på en kontrollert måte.

– Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier Hofshagen.

Overvåkingsteknologi

NVE har også startet arbeidet med å utrede hvordan skredområdet kan sikres for framtiden. Det er samlet inn flere sett med dronebilder og ferske laserdata, som vil være viktig for planlegging av tiltakene.

Dessuten benyttes overvåkingsteknologi for å måle bevegelser i skredområdet med en bakkeradar tilsvarende det som brukes til å overvåke bevegelse i fjellpartiet Mannen i Romsdalen.