fredag, 15 januar 2021 09:48

Det haster med god og riktig plastmerking

Skrevet av
Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Mer kunnskap og bedre merking av plastprodukter er avgjørende for å bekjempe forurensing og forsøpling. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Mer kunnskap og bedre merking av plastprodukter er avgjørende for å bekjempe forurensing og forsøpling. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. Foto: Andreas R. Graven

Bionedbrytbar plast kan være en del av løsningen på plastforurensing, men har også komplekse utfordringer. Merking av plastprodukter som «biologisk nedbrytbar» uten å forklare hvilke forhold som er nødvendig for at de skal nedbrytes, kan forårsake forvirring blant forbrukere og nye miljøutfordringer.

-Beslutningstakere har en jobb å gjøre. Og det haster, mener Gunhild Bødtker, forsker i NORCE. Hun har sammen med forskerkollegaer rundt omkring i Europa arbeidet frem en SAPEA-rapport om bionedbrytbar plast i miljøet. Forskere har undersøkt vilkårene og kriteriene der bionedbrytbare plastprodukter kan være et bedre alternativ for miljøet sammenlignet med vanlig plast.

Begrense plastbruk

Forskerne mener at å erstatte vanlig plast med bionedbrytbar plast kan være et bedre alternativ for miljøet der det er vanskelig eller dyrt å fjerne plasten. Men de anbefaler å begrense bruken av bionedbrytbar plast i det åpne miljøet til spesifikke produkter der gjenbruk og resirkulering ikke er mulig eller hensiktsmessig i forhold til ressursbruk. Det kan for eksempel være plast brukt i jordbruk og fiske, og fyrverkeri der nedslagsfeltet er tilfeldig og opprydding vanskelig. Men, for de fleste plastprodukter er det best å redusere forbruk og legge til rette for gjenbruk og resirkulering.

Uttrykket bionedbrytbar plast betyr nemlig ikke at plastmaterialet vil biologisk nedbrytes hvor som helst, eller innen rimelig kort tid. Hastigheten for nedbrytning er ikke bare avhengig av materialet plasten er laget av, den avhenger også av forholdene i miljøet der plasten havner.

Det er også viktig å skille mellom plast som er beregnet for biologisk nedbrytning i industrielle komposteringsanlegg og plast tiltenkt nedbrytning i naturlige miljø.

- Derfor er det viktig at godkjenning, eller sertifisering, av produkter som bionedbrytbar er knyttet til det miljøet plasten sannsynligvis ender opp i. Dersom bionedbrytbar plast havner i «feil» miljø i forhold til sertifiseringen kan nedbrytningshastigheten bli lenger og miljøkonsekvensene mer negative, sier Bødtker.

Plast kan bare betraktes som bionedbrytbar hvis den omdannes fullstendig av mikroorganismer til CO2 (og metan hvis miljøet er fritt for oksygen) og ny biomasse innen rimelig tid. Plastprodukter som bare brytes ned i mindre biter som ikke er biologisk nedbrytbar, er ikke en forbedring i forhold til vanlig plast. Det er videre viktig at hele plastproduktet blir brutt ned, inklusiv eventuelle tilsetningsstoffer i det ferdige produktet.

Bekymret over jordhelsen

- Et annet miljøaspekt er tilførsel av ekstra karbon, eller næring til naturlige miljø, som en konsekvens av bionedbrytning, forteller Bødtker.

Per i dag har vi ikke klart for oss de langsiktige økologiske konsekvensene av bionedbrytbar plast i miljøet.

- Vi vet ikke hva denne type plast gjør med f.eks. jordhelsen. En konkret bekymring er at bionedbrytbar jordbruksplast akkumulerer i jorden over tid, eller ender opp i elver der det er andre nedbrytningsbetingelser, avslutter Bødtker.

Andre saker å lese

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes ti…

06-10-2022 Nyheter Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Fram og tilbake er like langt: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi...

Les mer i RingeriksAvisa

Bergwitz-Larsen med humankonsum

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Jakob Bikset Bergwitz-Larsen er daglig leder og styreleder i det nyetablerte Byarctic AS. Med i styret er Carl Erik Bergwitz-Larsen. Kapitalen er kr 30.000. Formålet med selskapet er oppgitt til: Produksjon, videreforedling...

Les mer i RingeriksAvisa

Garntangen AS ikke på skinner?

06-10-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Nå skulle alt være greit og innsatsen på topp på Garntangen, men foretaket har ikke revisor og har nå fått fire uker til å skaffe en. I motsatt fall vil...

Les mer i RingeriksAvisa

Signalfeil på Gardermobanen

05-10-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

En signalfeil på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Oslo S fører til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. – Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil...

Les mer i RingeriksAvisa