torsdag, 07 januar 2021 10:08

Vaksinering: Apotekene ignoreres

Skrevet av
Vaksinering: Apotekene ignoreres Foto: Pixabay

Farmasiforbundets leder, Irene Hope, mener sentrale myndigheter i større grad må legge til rette for å bruke alle tilgjengelige ressurser i vaksinering mot covid-19. Hun finner det oppsiktsvekkende at apotek ikke er nevnt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinering mot covid-19 i gang i en rekke kommuner over hele landet. Samtidig har regjeringen fått kritikk for at vaksineringen går for sakte.

– Farmasiforbundet i Parat, mener regjeringen og sentrale myndigheter i større grad må legge til rette for en organisert og effektiv vaksinering av befolkningen. Slik det ser ut nå er dette i for stor grad overlatt til den enkelte kommune, sier Hope.

Apotekansatte står klar

Allerede under behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ba Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om at Helse- og omsorgsdepartementet skulle involvere kommuner, fastleger og apotek i planleggingen, slik at den tilgjengelige kapasiteten kan utnyttes best mulig.

– Det er oppsiktsvekkende at apotek ikke er nevnt i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, til tross for at apotekene står klare med 4000 vaksinatører som består av apotekteknikere og farmasøyter. Disse kan avlaste kommunehelsetjenesten over hele landet, sier Farmasiforbundets leder.

Hope sier apotekene har god erfaring med influensavaksiner og andre vaksiner som utføres på en trygg og god måte. Et tilbud som er godt mottatt av befolkningen.

– Lokalene er tilrettelagt for vaksinasjon og apotekene har god logistikk og kompetanse på oppbevaring av legemidler og vaksiner. Alt ligger til rette for at apotekene kan bidra i dugnaden for å sikre rask og trygg vaksinering av befolkningen. Det er uforståelig at ikke myndighetene allerede nå involverer apotekene som en viktig ressurs i dette arbeidet, sier hun.

En stor ubenyttet ressurs

Hope støtter også Apotekforeningen som mener farmasøyter må få rett til å rekvirere covid-19-vaksiner, på lik linje med det regjeringen foreslår skal gjelde for sykepleiere. Bakgrunnen for at departementet foreslår at sykepleiere skal få rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19, er risikoen for at det kan bli mangel på helsepersonell som kan rekvirere vaksinene.

– Farmasiforbundet er enig med fagdirektør i Apotekforening, Hanne Andresen, når hun peker på apotekene som en stor ubenyttet kapasitet i helsetjenesten. Dette er en ressurs kommunene kan og bør bruke. Det er nesten like mange vaksinatører i apotekene som det er fastleger i landet, sier Hope.

Apotekteknikere er ifølge Hope helsearbeidere som gjerne vil bidra i en nasjonal dugnad for å bekjempe korona-viruset.

– Min oppfordring er å benytte apotekene, samtidig som vi står klare dersom kommunene lager andre ordninger for massevaksinering. Vi som helsepersonell er en ressurs som ber om å bli brukt aktivt i vaksineringsarbeidet i tiden fremover, sier Farmasiforbundets leder.