torsdag, 31 desember 2020 10:48

Mange lokale foretak setter ned aksjekapitalen

Skrevet av
Mange lokale foretak setter ned aksjekapitalen Illustrasjonsfoto: Pixabay

På denne tiden av året kan det være behov for å gjøre noen regnskapstekniske grep for å dekke tap på fordringer. Mange lokale foretak har gjort dette den siste tiden. Dette er en følge av at regnskapene for 2019 nå er avgitt. I neste omgang vil helt sikkert koronasituasjonen medføre enda flere kapitalnedsettelser.

Reglene for å redusere aksjekapitalen

Generalforsamlingen kan vedta å sette ned aksjekapitalen i et selskap. Nedsettingsbeløpet kan benyttes til utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til fond. Beløpet kan også benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen

Første skritt i en kapitalnedsettelse er at styret må utarbeide et forslag til generalforsamlingen om at kapitalen skal settes ned, samt foreslå nødvendige vedtektsendringer. Styret må også foreslå hvordan pengene skal anvendes, og utarbeide begrunnelse for forslaget med bakgrunn i siste fastsatte regnskap. Generalforsamlingen fatter vedtak med utgangspunkt i styrets forslag.

Registrering i Foretaksregisteret

Kapitalnedsettelse skal kunngjøres på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. Hvis nedsettelsen av aksjekapitalen krever kreditorvarsel, gjelder en kreditorfrist på seks uker.

Kapitalnedsettelse som krever kreditorvarsel melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to er beslutning om kapitalnedsettelse og gjennomføring.

Kapitalnedsettelse uten kreditorvarsel

Hvis hele nedsettingsbeløpet skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, kan nedsettelsen gjennomføres uten kreditorvarsel. Du melder da både beslutning og gjennomføring i ett trinn.

Kilde: Brønnøysundregisterne