søndag, 20 desember 2020 19:32

Stenger Benterud, Ullerål og Hov

Skrevet av

Beredskapsledelsen i Ringerike besluttet søndag morgen at Benterud skole, Ullerål skole og Hov Ungdomsskole stenges frem til jul. Beslutningen er tatt på bakgrunn av utbredt lokal smitte med relasjoner til disse skolene.

Digital undervisning

Det skal gjennomføres digital undervisning de to siste dagene før jul. Det planlegges med ordinær skolestart etter nyttår.

Skolene skal fortsatt være åpne for særlige utsatte barn og barn med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Økende smittespredning i byen

I Hønefoss har det i løpet av de siste to ukene vært økende smittespredning innenfor store klynger. Noen av disse har involvert mange barn og unge, slik at flere skoler og klassetrinn er berørt.

Økt lokal smitte, som involverer mange barnefamilier er en av flere kjente faktorer som gir økt smittebelastning i skolene.

Det er på denne bakgrunn beredskapsledelsen søndag besluttet å stenge de tre sentrumsnære skolene.

Øvrige skoler holder åpent

Stengingen av de tre skolene gjennomføres på bakgrunn av utbredt lokal smitte. På de andre skolene har det ikke vært samme grad av smittebelastning, og det er derfor ikke noe nå som tilsier at disse skal stenges.