tirsdag, 08 desember 2020 14:21

Dette må du vite om avtalen med Storbritannia etter 1. januar

Skrevet av NTB-Johan Falnes
Næringsminister Iselin Nybø (V) advarer næringslivet mot å tro at alt kan fortsette som før i handelen med Storbritannia. Ved nyttår trer en rekke endringer i kraft. Næringsminister Iselin Nybø (V) advarer næringslivet mot å tro at alt kan fortsette som før i handelen med Storbritannia. Ved nyttår trer en rekke endringer i kraft. Foto: Carina Johansen / NTB

Næringsminister Iselin Nybø (V) ber næringslivet sette seg inn i de nye vanskene som vil oppstå i handelen når Storbritannia trer ut av det indre marked.

– Vi har hatt så tett og nært forhold til Storbritannia så lenge. Det skal vi fortsatt ha. Men det kommer til å skje noen endringer som jeg tror mange ikke har tenkt på at kommer til å få praktiske konsekvenser, sier Nybø til NTB.

Hun er fortsatt bekymret for hvordan norske bedrifter vil bli rammet når overgangsordningene etter brexit utløper til nyttår.

– Det blir noen endringer fra 1. januar som de må forberede seg på.

Nye hindre

Tirsdag ble en midlertidig avtale mellom Storbritannia, Island og Norge undertegnet i London. Den trer i kraft 1. januar og sikrer at varehandelen kan fortsette uten store forstyrrelser.

Men på mange andre områder vil det oppstå nye handelshindre, advarer Nybø:

  • Briter som flytter til Norge etter 1. januar, må søke oppholdstillatelse som tredjelandsborgere.
  • EUs regler om fri roaming vil ikke lenger gjelde i Storbritannia.
  • Storbritannia venter forsinkelser i vareflyten ved grensene.
  • Veterinær grensekontroll av sjømat vil bli innført gradvis i Storbritannia i løpet av første halvår. Norge innfører slik grensekontroll på varer fra Storbritannia fra nyttår.
  • Norske bedrifter vil miste den automatiske retten til å delta i en del anbudskonkurranser i Storbritannia.
  • Kravene i aksjeloven og allmennaksjeloven om at daglig leder og minst halvparten av styret må ha tilknytning til Norge og EØS, trer i kraft fra 1. januar. Det betyr at 800 norske selskaper må gjøre endringer.

Forhandler for fullt

Den midlertidige vareavtalen som nå er på plass, vil kun gjelde til en full frihandelsavtale kan tre i kraft.

Avtalen ble tirsdag undertegnet av Norges chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen og Storbritannias forhandlingsleder Charlotte Heyes i London.

Forhandlingene om en slik avtale fortsetter nå for fullt, ifølge Nybø. Hun er overbevist om at avtalen vil komme på plass i løpet av 2021.

– Det jobbes. Vi skal få på plass denne avtalen så fort som mulig i 2021, sier Nybø til NTB.

avtaleundertegnelse

Norges Chargé d'affaires Vibeke Rysst-Jensen (f.v.), Islands ambassadør til Storbritannia Sturla Sigurjónsson og Storbritannias forhandlingsleder Charlotte Heyes signerte i dag den midlertidige vareavtalen i London. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Sist redigert tirsdag, 08 desember 2020 14:28