RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

Nye innbyggere i Hole

Svanemor Foto: Rasmus Lindberg Svanemor

Nå har svaneparet på Vik fått det travelt. Hele 7 egg blir nå ruget på. Så blir det spennende å se det endelige resultatet. Det er ikke hvert år det faller like heldig ut.