onsdag, 11 november 2020 13:06

Dette må du betale hvis du bryter smittevernloven

Skrevet av
Dette må du betale hvis du bryter smittevernloven Foto: Mirko Sajkov/Pixabay

Her er bøtesatsene for brudd på smittevernloven som vi har fått oversendt fra Sør-Øst politidistrikt. Dette er et utgangspunkt og påtalemyndigheten kan fravike normalsatsene beroende av den konkrete saken.

.

Forhold Hjemmel Bøtesats
Brudd på karanteneplikt – ankommet fra utlandet Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 5 20 000

Brudd på karanteneplikt – etter nærkontakt med bekreftet smittet Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 8 20 000

Brudd på isolasjonsplikt – bekreftet smittet  Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 11 20 000

Forbud mot alkoholservering etter klokken 24:00 Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19 forskriften § 14 a) femte ledd

Fra 10 000 – 50 000

(konkret vurdering av tidspunkt og antall besøkende)

7. Koronarelaterte lovbrudd – lokale bestemmelser

(Ikke alle kommuner har lokale forskrifter. Videre vil det kunne variere I noen grad hvilke påbud/forbud som gjelder I den enkelte kommune)

Forhold Hjemmel Bøtesats
Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende  Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 2 000

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker mv. når det ikke er mulig å holde en meters avstand Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte 2 000

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt for ansatte og besøkende ved serveringssteder som har skjenkebevilling om å bruke munnbind i områder hvor gjester har tilgang / når de ikke kan overholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Smittevernloven § 4-1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

2 000

(vurder høyere sats der overtredelsen er systematisk)

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere  Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10000 for arrangør/

       5000 for å delta.

Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand  Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10 000 for arrangør/

5000 for å delta

Brudd på regler om gjennomføring av arrangementer med mer enn 20 personer tilstede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Smittevernloven § 4-1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte

10 000 og oppover (avhengig hvor mange som er tilstede)

Foretak: 50000