tirsdag, 10 november 2020 18:54

Guro Glærum etter Høyesteretts Jensen-avvisning: – Fornøyd

Skrevet av NTB-Anders R. Christensen
Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten er fornøyd med Høyesteretts avgjørelse. Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten er fornøyd med Høyesteretts avgjørelse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken til Eirik Jensen ikke skal behandles på nytt. – Det er skuffende, sier advokat John Christian Elden.

– Dommen er velstrukturert og svært grundig, skriver Høyesteretts ankeutvalg om lagmannsrettens dom mot den tidligere politimannen Eirik Jensen.

19. juni i år ble Jensen dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Lagmannsretten fant det bevist at Jensen hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker i første pause under domsavsigelsen, og har sittet i varetekt siden. Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og anket dommen.

Nå er altså saken endelig avgjort.

– Tviler på at siste ord er sagt

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at han er på vei for å fortelle Jensen om avgjørelsen fra ankeutvalget.

– Det er skuffende at de ikke ville åpne for behandling av saken i Høyesterett, men jeg tviler på at siste ord i saken er sagt ennå, skriver Elden.

– Jensen vet ennå ikke ved å lese dommen hvordan han skal ha medvirket til innførsel av hasj, skriver advokaten.

Til Dagbladet sier Eirik Jensen at han skal bevise sin uskyld.

– Jeg er uskyldig dømt. Det er ikke en norsk rettsstat verdig å dømme meg til 21 års fengsel uten bevis, sier den tidligere politimannen.

Ifølge avisa jobber forsvarerne hans allerede med å få saken opp for Gjenopptakelseskommisjonen.

Berømmer lagmannsretten

Elden skrev i sin anke til Høyesterett at lagmannsretten har anvendt et uriktig beviskrav. Dette er ikke ankeutvalget enige i.

– Ankeutvalget bemerker at lagmannsrettens domsgrunner tvert om etterlater inntrykk av at lagmannsretten har utvist stor forsiktighet ved bevisbedømmelsen, og at domsgrunnene ikke gir noe holdepunkt for at lagmannsretten ikke har latt rimelig tvil komme Jensen til gode, skriver de i avgjørelsen.

De kritiserer også støtteskrivene til anken – særlig de som er skrevet av Jensen og hans forsvarere.

– Det er anført mye som i realiteten gjelder lagmannsrettens konkrete bevisbedømmelse, som Høyesterett ikke kan prøve, skriver ankeutvalget.

John Christian Elden påberopte også en rekke saksbehandlingsfeil i sin anke til Høyesterett.

– Ankeutvalget har kommet til at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som tilsier at Høyesterett bør behandle anken, heter det i avgjørelsen.

– Tilsier en lang fengselsstraff

Eirik Jensens forsvarere anket også straffutmålingen på 21 års fengsel.

Lagmannsretten sa i sin dom at narkotikalovbruddet alene tilsa en straff «opp mot» øvre strafferamme på fengsel i 21 år.

– Hensett til det betydelige volumet – cirka 13,8 tonn hasj – og at bistanden er ytt til Cappelen som importør av stoffet, har ankeutvalget ikke noe å bemerke til dette anslaget, bortsett fra at det ikke er gitt at det er grunnlag for reservasjonen «opp mot», skriver ankeutvalget.

– Videre tilsier den grove korrupsjonen alene en lang fengselsstraff, heter det.

– Godt å få en endelig avgjørelse

Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saken mot Eirik Jensen, sier til NTB at de er fornøyd med at Høyesterett har avvist anken.

– Det har vært en sak som har krevd mye av Spesialenheten, og det er godt å nå få en endelig avgjørelse, sier Kleppe.

– Hva tenker du om at Elden tviler på at siste ord er sagt?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Kleppe sier at Jensen-saken er helt spesiell i Spesialenhetens historie.

– Vi har ikke hatt noen annen sak som har vært like omfattende, verken når det gjelder etterforskning eller omfanget i retten. I tillegg er det en historisk sak også på tiltalen og dommen.

Fakta om Eirik Jensen

  • Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.
  • Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.
  • Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.
  • 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.
  • Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.
  • 19. juni 2020 falt dommen i lagmannsretten. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.
  • Dommen mot Jensen ble anket til Høyesterett, som skulle ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet var i utgangspunktet endelig avgjort. Det er kjent at også Cappelen anker til Høyesterett.
  • Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt.
  • 10. november 2020 blir det kjent at Høyesteretts ankeutvalg ikke tillater anken fremmet til behandling i Høyesterett.

Andre saker å lese

Problemer med kortbetaling i Hønefoss 16.mai

16-05-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Kortterminaler over hele landet er nede mandag ettermiddag. Nets bekrefter at de har driftsproblemer. Rundt 130.000 terminaler kan være berørt av feilen.

Les mer i RingeriksAvisa

Viktig redusering av Brett Perlini

16-05-2022 Sport NTB - avatar NTB

Viktig redusering av Brett Perlini

Ringerike-spilleren Brett Perlini sørget for en viktig redusering mot slutten av kampen mot Storbritannia i ishockey-VM.

Les mer i RingeriksAvisa

Borteseier for Hønefoss over Medkila

16-05-2022 Nyhetsklipp NTB - avatar NTB

Hønefoss seiret 2-1 over Medkila på bortebane i 1. divisjon søndag.

Les mer i RingeriksAvisa

Lian og Ruden med rørleggerfirma

15-05-2022 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Buskerud bad & rørservice AS er navnet på et nytt selskap med 30.000 i aksjekapital.

Les mer i RingeriksAvisa