torsdag, 24 september 2020 08:27

Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2021

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Her er noen opplysninger som har lekket fra statsbudsjettet for 2021:

  • 6 milliarder til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.
  • 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.
  • 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.
  • 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.
  • Engangsstønaden, som går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger, økes fra 84.720 til 90.300 kroner.
  • 70 millioner til sikring av gamle kirker.
  • Det foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.
NTB