onsdag, 23 september 2020 13:48

Bispevisitas i Ringerike

Skrevet av
Biskopen la i sin preken onsdag vekt på at trosutøvelse ikke var en privat ting, men en del av et fellesskap. Biskopen la i sin preken onsdag vekt på at trosutøvelse ikke var en privat ting, men en del av et fellesskap. Foto: Frank Tverran

Denne uka er biskop Jan Otto Myrseth på visitas i Ringerike prosti. Mandag og deler av tirsdag ble benyttet til interne saker, men etter lunsj på tirsdag var det besøk på Universitetet i Sørøst-Norge i Dalsbråten.

Onsdag ble det en litt utvidet hverdagsgudsjeneste med nattverd, før turen gikk til Hønefoss videregående skole etter en lunsj hos Kirkens Bymisjon.

Torsdag vil biskopen delta i babysangen og på torsdag kveld vil han snakke om den nye kirkens plass i samfunnet, det siste som en del av samtaleserien "Kunsten å leve".

Fredag er det besøk på Benterud skole og etter en pilegrimsvandring blir det lunsj i Ringerike Fengsel.

Søndag blir det stor avslutning med visitasgudstjeneste i Hønefoss kirke etterfulgt av kirkekaffe med biskopens visitasforedrag.