torsdag, 17 september 2020 11:47

Kunde klagde til kommunen over manglende avstand i butikk

Skrevet av

En utenbys besøkende ved XY på Hallingby, syntes det var for mange folk inne i butikken og at det ikke var stor nok avstand mellom kundene.

Dette resulterte i at hun sendte en klage til Ringerike kommune. Hun klagde der på at det var så mange folk inne i butikken at det var umulig å holde en meters avstand.

Bekymringsmelding fra kommunen

Denne klagen resulterte i at fagansvarlig hos kommunelegen måtte sende en bekymringsmelding til eieren av XY på Hallingby. Her ble det anmodet om en tilbakemelding innen 30.9.

- Kundene må også ta ansvar

Daglig leder hos XY, Torgeir Frog, sier han vil svare kommunen innen fristen. Han har nå satt opp et skilt hvor det står at det ikke kan være flere enn 10 personer inne av gangen. Han mener at kundene også må ta sin del av ansvaret for å holde avstand.

Forskriften endres raskt

Den såkalte Covid-19-forskriften har blitt endret hele 7 ganger siden den for første gang trådte i kraft. Den siste endringen var 14. september. I tillegg gjelder det å følge med på Helsedirektoratets råd.

Håpløst i mange butikker

I svært mange butikker i Hønefoss er det rett og slett umulig å holde en meters avstand til andre kunder. Spesielt gjelder dette dagligvareforretninger hvor kundene svinser fram og tilbake på minimale flater.

Råd til kunder

Helsedirektoratet har utarbeidet råd til næringslivet og sier dette om kunder: "Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst én meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020 ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. For eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker eller munnbind når de handler mat.
Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe. Det ikke er påvist økt smittefare ved bruk av kontanter, men vi anbefaler likevel kontaktløs betaling der det er mulig, for å redusere antall kontaktmuligheter."