tirsdag, 21 juli 2020 14:28

Prestepar i Ringerike

Skrevet av
Prestepar i Ringerike Foto: Frank Tverran

Søndag ble Kaja Burhol Austad prest (kapellan) i Tyristrand og Hole. Fra før av er mannen hennes, Jacob Breda Antonsen, Prest (kapellan) i Hønefoss menighet.