torsdag, 16 juli 2020 10:30

TT-ordningen utvides, men ikke i Ringerike

Skrevet av
TT-ordningen utvides, men ikke i Ringerike Illustrasjonsfoto: Tor Livius Midtbø/SD

- Regjeringen ønsker et godt og enkelt tilgjengelig kollektivtilbud for alle. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er gledelig at vi nå kan tildele Viken fylkeskommune 13 millioner kroner for å innlemme enda flere i den utvidede TT-ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Pengene skal gå til brukere i gamle Buskerud fylke med unntak av Drammen og Ringerike. De 13 millioner kronene tildeles for 2. halvår i 2020. Det er fylket selv som har søkt om disse pengene.

- Alle fylkene skal med

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er en fylkeskommunal ordning som skal gi et særskilt transporttilbud til personer som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

- Nå er totalt ni fylker med i den utvidede TT-ordningen. Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordningen. På den måten sikrer vi at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang på transporttjenester, sier samferdselsministeren.

- Potten er ikke stor nok

- Grunnen til at Drammen og Ringerike kommuner ikke blir innlemmet i den utvidede TT-ordningen nå, er fordi den statlige potten ikke er stor nok til at alle kommunene kunne innlemmes. Da prioriterte Viken fylkeskommune de mindre kommunene fordi brukerne der ofte har mindre transport tilgjengelig og større avstander å reise, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen i Samferdselsdepartementet.