tirsdag, 09 juni 2020 15:17

Navs kompensasjonsordning er klar

Skrevet av
Navs kompensasjonsordning for permitterte er tirsdag på plass. Her arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Navs kompensasjonsordning for permitterte er tirsdag på plass. Her arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav har fått på plass kompensasjonsordningen for dem som er blitt permitterte under koronakrisen, skriver VG.

Ordningen, som skal sikre permitterte full lønn de første 20 dagene, skulle egentlig ha vært på plass i mai, men ble forsinket.

– Vi er veldige glade for at denne ordningen nå er oppe og går, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng til VG.

Ifølge Vågeng skyldes forsinkelsen blant annet at data arbeidsgiverne løpende rapporterer inn, ikke var presise nok til å beregne riktig størrelse på lønnskompensasjonen til den enkelte arbeidstaker.

Ordningen innebærer at Nav skal gi lønnskompensasjon for dag 3–20 etter permittering, før den permitterte kan motta dagpenger. De to første dagene er arbeidsgiver ansvarlig for å betale ut lønn.

Ordningen gjelder ifølge Nav for arbeidstakere som ble permittert fra og med den 20. mars. For dem som ble permittert før dette, gjelder tidligere regelverk fram til 19. mars.

Opplysninger arbeidsgiver rapporterer inn om arbeidstakers lønn og ytelser, samt status på alle arbeidsforhold, danner grunnlag for kompensasjonen.

Nav understreker at arbeidsgiver må rapportere inn permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold i den såkalte a-meldingen, og også legge inn informasjon om de permittertes lønn per dag i en løsning på Navs hjemmesider.

– Vi er helt avhengige av et samarbeid med arbeidsgivere for å få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene permitterte har krav på. Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, sier Vågeng.