mandag, 05 oktober 2015 18:06

9900 husstander får statlig tilskudd til bredbånd

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

- Bredbånd er en meget viktig samfunnsinfrastruktur og regjeringen vil legge til rette for et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet. Staten tar et ekstra ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset eller helt fraværende. Derfor får 32 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning nå midler til å forbedre eksisterende infrastruktur eller bygge ny, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent