tirsdag, 24 mars 2020 09:47

Bufdir: Krisesentrene viktigere enn noen gang under koronaepidemien

Skrevet av
Interiør fra krisesenteret på Hov Interiør fra krisesenteret på Hov Arkivfoto: Frank Tverran

Karantene og isolasjon kan øke vold i nære relasjoner, mener Bufdir, som ber kommune sørge for at de ansatte på krisesentrene kan gå på jobb.

– Behovet for krisesentertjenester kan øke i en presset situasjon. Mange mennesker er bekymret for jobb eller helse. Belastningen øker på familier som allerede strever, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun viser til at det har vært en økning i vold i nære relasjoner i flere land som har innført karantene og isolasjon.

Ansatte ved krisesentrene er foreløpig ikke definert som personell i en kritisk samfunnsfunksjon, men Bufdir mener krisesentrene har en sentral samfunnsfunksjon. Fagetaten ber nå kommunene sørge for å tilrettelegge for barnepass for ansatte på krisesentrene som har behov for det, samt å ikke omdisponere ansatte til andre oppgaver i kommunen.

– Mange sentre har rapportert om redusert bemanning. Det kan være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning, som psykologer, lærere eller barnehagelærere, heter det i rådene.