søndag, 23 februar 2020 12:52

75% besto Statsborgerprøven i Ringerike - svakest i Buskerud

Skrevet av
– Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. – Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU

I 2019 besto 75 prosent av kandidatene i Ringerike Statsborgerprøven. Resultatene for hele landet viser at 81 prosent av kandidatene besto Statsborgerprøven i 2019.

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2019.

Resultater Statsborgerprøven 2019, kommuner i Buskerud

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangert prøven er med i statistikken.

 

Kommune

Antall kandidater

Prosentandel bestått

Prosentandel ikke bestått

Drammen

148

84 %

16 %

Kongsberg

22

86 %

14 %

Lier

77

90 %

10 %

Modum

23

83 %

17 %

Nedre Eiker

41

78 %

22 %

Ringerike

59

75 %

25 %

Øvre Eiker

52

85 %

15 %

Resultater på Statsborgerprøven i 2019 fordelt på fylke 

Fylke 

Antall kandidater 

Prosentandel bestått 

Prosentandel ikke bestått 

Akershus 

618 

84 % 

16 % 

Aust-Agder 

93 

77 % 

23 % 

Buskerud 

448 

84 % 

16 % 

Finnmark 

150 

80 % 

20 % 

Hedmark 

167 

80 % 

20 % 

Hordaland 

447 

85 % 

15 % 

Møre og Romsdal 

296 

80 % 

20 % 

Nordland 

275 

73 % 

27 % 

Oppland 

195 

81 % 

19 % 

Oslo 

1144 

83 % 

17 % 

Rogaland 

717 

83 % 

17 % 

Sogn og Fjordane 

123 

69 % 

31 % 

Telemark 

260 

75 % 

25 % 

Troms 

202 

80 % 

20 % 

Trøndelag 

372 

80 % 

20 % 

Vest-Agder 

180 

71 % 

29 % 

Vestfold 

150 

73 % 

27 % 

Østfold 

407 

82 % 

18 % 

Hele landet 

6244 

81 % 

19 %