torsdag, 05 desember 2019 14:57

Hvert tiende skolebygg har dårlig tilgjengelighet for funksjonshemmede

Skrevet av
Hønefoss skole er delvis universelt utformet. SFO og enkelte andre deler av bygget er ikke universelt utformet. Hønefoss skole er delvis universelt utformet. SFO og enkelte andre deler av bygget er ikke universelt utformet. Foto: Frank Tverran

Hvert tiende skolebygg har alvorlige feil på utformingen, noe som gjør atkomst til skolen vanskelig for funksjonshemmede, viser en ny rapport fra NKF.

– Alle barn har rett til utdanning. Da må de kunne komme seg på skolen. Jeg tror nok vi skal regne med at alle barn kommer seg inn i klasserommene, men når det er forhold som hemmer atkomsten, er hverdagen utfordrende for barn med funksjonshemning, sier administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Rune Aale-Hansen.

Han påpeker også at de feilene og manglene som NKF har avdekket, i tillegg knytter seg til uteareal, lekeplass og tilgang til parkering.

Det kommer også fram av rapporten at denne situasjonen har vært stabil over siden 2012.

– Det er kommunestyrene som er skoleeiere, som plikter å sørge for å etterleve regelverk knyttet til universell utforming. NKF mener at dette er noe kommunestyrene må sette på dagsordenen, ikke minst når kommunestyrebudsjetter for neste år vedtas nå i desember, sier Aale-Hansen

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) la tirsdag fram en handlingsplan, som har fått tittelen «Et samfunn for alle». Med 85 tiltak vil regjeringen sørge for likestilling for funksjonshemmede. Handlingsplanen fikk kraftig kritikk fra flere hold.

Lise Christoffersen, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets arbeids- og sosialkomité, etterlyser særlig steg for å nå universell utforming i skolebygg i handlingsplanen.