mandag, 02 desember 2019 13:49

Kommunen og Kartverket sammen om ledelse

Skrevet av

Ringerike kommune har i samarbeid med Kartverket laget et felles ledertalentprogram som har som mål å tiltrekke seg gode fremtidige lederkandidater og vekke deres interesse for ledelse.

Målgruppen er medarbeidere fra hele kommunen som har interesse og vurderer ledelse som karrierevei, tilsvarende har Kartverket invitert ansatte fra sin virksomhet.
Ledertalentprogrammet inneholder tre samlinger i løpet av ett år, samt noe aktivitet mellom samlingene.

I oktober 2019 ble det utarbeidet og lagt ut en intern «utlysning» som inviterte ansatte til å søke. Det var tilgjengelig 12 – 15 plasser i programmet. Frist til å søke var 31. oktober 2019. Det kom inn 67 interne søkere, langt flere enn forventet. Dette viser at det er mange ansatte i kommunen som har ønske og ambisjoner om å bli ledere.

Det er nå tilbudt plass til 15 kandidater, fem fra Helse og omsorg, fem fra Utdanning og familie og fem fra resten av sektorene (teknisk, kultur og idrett/strategi og utvikling og støtteenheter på rådhuset).

Ledertalentprogrammet starter med første samling 4 desember 2019.