tirsdag, 12 november 2019 11:51

Perspektiv på Ringeriksregionens framtid

Skrevet av
Universitetslektor Steinar Aasnæss, USN Universitetslektor Steinar Aasnæss, USN Foto: Frank Tverran

Tirsdag inviterte Ringerike kommune sammen med USN til frokostmøte på campus Ringerike. Her ba de lokale næringsaktører om innspill i forbindelse med utvikling av en ny næringsplan for distriktet.

Ordfører Kirsten Orebråten, Ringerike kommune
Ordfører i Ringerike, Kirsten Orebråten, innledet med å love mange kommende planer for framtidig utvikling.(Foto: Frank Tverran)

Næringssjef Harriet Slaaen introduserte universitetslektor Steinar Aasnæss som tok for seg utdrag fra vekstbarometeret for Ringeriks-regionen. Han sa bl.a. at hvis det skulle bli bedre å bo her om 15-20 år, så er det en del ting som må på plass.

- Butikker skaper lite

Aasnæss sa at det var en dårlig plan å satse på Hønefoss som "handelsby". Dette genererte lite; varene var importerte, husleiene var lave og lønningene til de som jobber i butikkene er ikke spesielt høye. Det er derfor viktig å få inn tyngre aktører, sa han.

Svak vekst

I Ringeriks-regionen er det en samlet årlig befolkningsvekst på under 1%. Det tilsvarer en økning på 3.376 personer i løpet av de 10 siste årene. Antall arbeidsplasser i regionen har gått ned med 104, mens antall sysselsatte har økt med 404 siste 10 år.
Målet til regionen er å skape en ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.

Idédugnad

Til slutt ble de ca 50 frammøtte invitert til en idédugnad hvor Ringerike kommune etterspurte hva de egentlig skulle satse på og hva de skulle prioritere.
Omdømme, forutsigbarhet, samarbeid og arealplanlegging var stikkord som næringslivet vektet høyt.

Næringslivets prioriteringer