RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

Sætrang-Gråen

Jorunn Nerby Vannes ved Sætrang-Gråen Foto: Frank Tverran Jorunn Nerby Vannes ved Sætrang-Gråen

Med Jorunn "Mosse" Nerby Vannes som guide, har vi sett den gamle bautasteinen "Sætrang-Gråen" på nært hold.

Bautasteinen sto opprinnelig i enden av "Sætrang-funnet" - en dobbeltgrav fra ca 300 e.Kr. Jorunn, som er født på nordre Sætrang i Haugsbyg, var i lang tid på jakt etter denne bautasteinen før hun fant den. Hun antar at den ble flyttet fra gården og bort i det som dengangen var utmark, rundt 1850. Teorien om at dette er "Sætranggråen", bygger på avhandlingen “Sætrangfunnet”  (1959) og S. Mjørs intervju med Bernt Eidahl i 1961 i Heftet Ringerike.

Det fortelles at bautasteinen måtte flyttes fordi den sto så vaklete. Steinen var også et merke for de som trodde på det gamle sagnet om at det lå en gullskatt under den. Den som ville finne skatten, måtte grave der tre torsdagsnatter på rad.

Jorunn Nerby Vannes har tidligere skrevet flere historiske artkler for Heftet Ringerike. Hun ser ikke bort fra at det kan bli en artikkel om "Sætrang-Gråen" også.

saetrang-graaen2
Haugen hvor bautasteinen befinner seg (Foto: Frank Tverran)

Sist redigertmandag, 18 mai 2015 14:45