tirsdag, 01 oktober 2019 07:55

Tingretten flyttes til Sandvika

Skrevet av NTB og Frank Tverran
Tingretten flyttes til Sandvika Foto: Frank Tverran

Om domstolkommisjonen får det som den vil, blir det ingen tingrett i Hønefoss lenger.

Påtalemyndigheten og lokale advokater må finne seg i turen over Sollihøgda for å prosedere saker. En trøst er det at veien blir betydelig kortere med ny E16 og Ringeriksbanen.

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Her er alle de foreslåtte sammenslåingene:

 • Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.
 • Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.
 • Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.
 • Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.
 • Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.
 • Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.
 • Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.
 • Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.
 • Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.
 • Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.
 • Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.
 • Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.
 • Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.
 • Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.
 • Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.
 • Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.
 • Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.
 • Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.
 • Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Kilde: Adresseavisen