fredag, 07 juni 2019 10:10

«PIPEKONSERTER» SOMMEREN 2019 I HØNEFOSS KIRKE

Skrevet av
«PIPEKONSERTER» SOMMEREN 2019 I HØNEFOSS KIRKE Foto: Frank Tverran

Pipekonsertene ble startet i Hønefoss kirke i 1999 og ble fort et populært trekk i bybildet på sommertid. Publikumsoppslutningen økte raskt til godt over 100 personer på hver konsert.

Da Hønefoss kirke brant i 2010 stoppet konsertene opp, men Hønefoss menighet ønsker nå å etablere pipekonsertene på nytt i den nye flotte kirken og på kirkens flotte orgel fra orgelfirmaet Richard Rensch i Tyskland. Orgelet var en gave til Hønefoss kirke fra Sparebankstiftelsen Ringerike og Hønefoss Sparebank.

Pipekonserter er orgelkonserter av ca. 30 min. varighet som avholdes i Hønefoss kirke hver lørdag formiddag i sommermånedene. Medvirkende er profesjonelle organister, både lokale og tilreisende.

Pipekonsertene er konserter av høy kvalitet og med bredt repertoar, men likevel med et uformelt preg der det er anledning til å stikke innom også for nysgjerrighets skyld. Det legges vekt på gjenkjennelighet i musikkvalget, dvs. hver konsert skal inneholde minst ett musikkstykke som bør være kjent for publikum.

Det har vært gratis entré på pipekonsertene noe som man fortsatt vil forsøke å legge til rette for. Det er anledning for publikum til å gi en kollekt til dekning av utgiftene.

For sommeren 2019 er det satt opp en serie med i alt 10 orgelkonserter på ca. 30 min. varighet, hver lørdag formiddag kl. 11.30 i perioden 22. juni – 24. august i Hønefoss kike (Se egen annonse for detaljer).

Konsertserien støttes av Hønefoss Sparebank, Norsk Kulturråd og Hønefoss menighetsråd.

pipekonsert 2019