RingeriksAvisa 20 år

Oppdatert 13.10.2019

Stilling ledig

:

La fuglene være i fred!

La fuglene være i fred! Foto: Frank Tverran

I påsken var en drone på farten. En lavtflygende drone over flomøyene er like forstyrrende for fuglene som nærgående folk og båter. Denne dronepiloten var nok ikke klar over dette.

Våren er yngle- og hekketid for fuglene nedstrøms Hønefossen. Husk at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger, og at fuglene skal få fred i denne sårbare tiden.

I Norge har vi naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven som sier at dyr skal behandles godt, og ikke utsettes for unødig stress, lidelser eller skade. Derfor er ikke bare fuglene beskyttet, men også dets reir.

Dette betyr at det er forbudt å skade eller ødelegge reir, egg og unger i hekketiden fra våren og fram til august. Slike lovbrudd er å regne som alvorlig faunakriminalitet.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent